Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tăng, giảm thế nào trong tháng 6/2024?

Ghi nhận 13/6, biểu lãi suất ngân hàng Bản Việt tiếp tục tăng tại nhiều kỳ hạn ở cả hai hình thức tiền gửi thông thường và tiền gửi online. Theo đó, mức lãi suất cao nhất là 6%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất tiết kiệm thông thường tại Ngân hàng Bản Việt trong tháng 6/2024

Theo biểu lãi suất mới, lãi suất tiền gửi được Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) triển khai cho hình thức tiết kiệm thông thường trong tháng 4 là  3,3 - 6%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lãi cuối kỳ.

Cụ thể, mức lãi suất 3,3%/năm được ghi nhận tại kỳ hạn 1 tháng, 3,35%/năm cho kỳ hạn 2 tháng, 3,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 3,45%/năm cho kỳ hạn 4 tháng và 3,5%/năm cho kỳ hạn 5 tháng.

Tương tự, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng là 4,8%/năm, kỳ hạn 7 tháng là 4,85%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 4,89%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,95%/năm và kỳ hạn 10 tháng là 5%/năm.

Các kỳ hạn 11 tháng, 12 tháng và 15 tháng cũng được Ngân hàng Bản Việt ấn định tại mức 5,05%/năm, 5,5%/năm và 5,6%/năm.

Tại kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, lãi suất được niêm yết chung mức 5,7%/năm.

Cuối cùng, khách hàng có khoản tiết kiệm từ 36 tháng đến 60 tháng sẽ nhận được mức lãi suất lần lượt là 5,8%/năm (36 tháng), 5,9%/năm (48 tháng) và 6%/năm (60 tháng).

Ảnh: Ngân hàng Bản Việt

Nếu có nhu cầu gửi tiền ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất không đổi là 0,3%/năm.

Song song đó, khách hàng có thể tham khảo thêm một số phương thức nhận lãi khác với nhận lãi cuối kỳ đó là: biểu lãi suất 4,76 - 5,49%/năm (trả lãi quý); 3,34 - 5,48%/năm (trả lãi hàng tháng) và 3,29 - 5,25%/năm (trả lãi trước). 

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Bản Việt trong tháng 6/2024

Bên cạnh đó, khách hàng có nhu cầu gửi tiền online tại Ngân hàng Bản Việt trong tháng 6 này sẽ được hưởng biểu lãi suất 3,4 - 5,8%/năm. 

Trường hợp lựa chọn các phương thức lĩnh lãi khác, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất ngân hàng hấp dẫn như sau: 

- Trả lãi tháng với lãi suất 3,39 - 5,33%/năm

- Trả lãi trước với lãi suất 3,44 - 5,57%/năm

Mặt khác, các kỳ hạn tiền gửi 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần cùng có mức lãi suất 0,3%/năm, ổn định so với tháng trước. 

Đặc biệt, Ngân hàng Bản Việt còn triển khai thêm một số sản phẩm tiết kiệm đa dạng khác vào tháng 11 như sau: Tiết kiệm tối ưu, tiết kiệm Tích lũy Đồng hành, tiết kiệm lãi suất linh hoạt trực tuyến,... 

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

chọn
Nhóm PC1 đón bước tiến lớn tại hai dự án công nghiệp ở Hà Nam và Bắc Giang
Western Pacific vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư hai khu công nghiệp tại Hà Nam và Bắc Giang. Đây là một doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn PC1, được PC1 mua vốn kể từ 2021.