Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 7/2022 tăng tại một số kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt cao nhất tháng 7 này đang ghi nhận được hiện là 7,1%/năm dành cho các khoản tiền gửi tại quầy có kỳ hạn từ 18 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bảo Việt áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tháng 7 này, biểu lãi suất huy động tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) có sự điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn so với đầu tháng trước. Do đó, phạm vi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng hiện nằm trong khoảng từ 3,65%/năm đến 7,1%/năm, lãi nhận cuối kỳ. Trong đó, sự điều chỉnh giảm được áp dụng cho các kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi được ngân hàng Bảo Việt áp dụng cho các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đồng loạt ở mức là 3,65%/năm. Trong khi kỳ hạn 3 tháng được ấn định lãi suất tại mức 3,9%/năm, không đổi so với tháng trước.

Hai kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng, lãi suất ngân hàng Bảo Việt duy trì không đổi so với ghi nhận đầu tháng 6, ghi nhận ở mức 3,75%/năm. Trường hợp khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 6 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn rõ rệt là 6,2%/năm.

Ngân hàng Bảo Việt hiện đang triển khai với lãi suất là 6,05%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng. Sau đó mỗi kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng được cộng thêm 0,25 điểm % so với kỳ hạn liên tiếp trước đó khi chung mốc 6,3%/năm.

Ngoài ra, kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất tiết kiệm được lần lượt niêm yết ở mức là 6,65%/năm và 6,7%/năm, đi ngang so với tháng trước.

Lãi suất được ngân hàng Bảo Việt niêm yết tại kỳ hạn 15 tháng đang là 7%/năm, tương ứng tăng 0,3 điểm %. Trong khi đó, kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng tăng 0,3 điểm % lên mức là 7,1%/năm.

Như vậy qua khảo sát tại ngân hàng Bảo Việt, lãi suất cao nhất ghi nhận được hiện là 7,1%/năm dành cho các khoản tiền gửi nhận lãi cuối kỳ có kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng.

Ngoài hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng còn triển khai thêm các hình thức nhận lãi linh hoạt khác, ví dụ như: lĩnh lãi trước (3,63%/năm đến 6,24%/năm), lĩnh lãi định kỳ hàng tháng (5,64%/năm đến 6,55%/năm) và lĩnh lãi định kỳ quý (6,15%/năm đến 6,58%/năm).

Riêng các khoản tiền gửi không kỳ hạn và các kỳ hạn ngắn ngày (7 ngày, 14 ngày và 21 ngày) sẽ được quy định với lãi suất hàng tháng ở mức không đổi là 0,2%/năm.

Nguồn: BaoViet Bank.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng cá nhân tháng 7/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

 

0.2

 

 

7 ngày

 

0.2

 

 

14 ngày

 

0.2

 

 

21 ngày

 

0.2

 

 

1 tháng

3.63

3.65

   

2 tháng

3.62

3.65

3.64

 

3 tháng

3.86

3.9

3.88

 

4 tháng

3.7

3.75

3.73

 

5 tháng

3.69

3.75

3.72

 

6 tháng

6.01

6.2

6.12

6.15

7 tháng

5.84

6.05

5.96

 

8 tháng

5.81

6.05

5.94

 

9 tháng

6.01

6.3

6.17

6.2

10 tháng

5.98

6.3

6.15

 

11 tháng

5.96

6.3

6.14

 

12 tháng

6.23

6.65

6.54

6.58

13 tháng

6.24

6.7

6.56

 

15 tháng

6.18

7

6.52

6.55

18 tháng

6.17

7,1

6.55

6.58

24 tháng

5.98

7,1

6.48

6.51

36 tháng

5.64

7,1

6.29

6.32

 

Nguồn: BaoViet Bank.

Tại hình thức tiết kiệm EZ-Saving, khách hàng sẽ được hưởng các mức lãi suất ưu đãi hơn khi gửi tiết kiệm tại quầy với biên độ cao hơn tại hầu hết các kỳ hạn gửi. Phạm vi lãi suất ngân hàng dưới hình thức này cũng không đổi so với tháng trước và hiện dao động trong khoảng từ 3,85%/năm đến 7%/năm.

Các sản phẩm tiết kiệm khác dành cho khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Bảo Việt (như Gom lộc phát tài tại quầy, tiết kiệm gửi góp chắp cánh tương tai,.… ) giữ nguyên so với tháng trước đó.

Lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất tháng 7/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0.2

 

 

14 ngày

0.2

 

 

21 ngày

0.2

 

 

1 tháng

3.85

   

2 tháng

3.85

3.84

 

3 tháng

3.95

3.93

 

4 tháng

3.95

3.92

 

5 tháng

3.95

3.92

 

6 tháng

6.4

6.32

6.35

7 tháng

6.25

6.16

 

8 tháng

6.25

6.15

 

9 tháng

6.5

6.38

6.41

10 tháng

6.5

6.37

 

11 tháng

6.5

6.35

 

12 tháng

6.85

6.74

6.78

13 tháng

6.9

6.76

 

15 tháng

6.9

6.72

6.75

18 tháng

7

6.76

6.79

24 tháng

7

6.69

6.72

36 tháng

7

6.5

6.53

Nguồn: BaoViet Bank.

chọn
Khởi công dự án vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trước ngày 30/6/2023, khai thác từ năm 2027
Vành đai 4 vùng Thủ đô dài khoảng 112,8 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2027.