Lãi suất ngân hàng HSBC tháng 9/2020: Từ 0,5 - 2,75%/năm

Khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục nằm trong khoảng từ 0,5%/năm- 2,75%/năm áp dụng tại kì hạn từ 1 đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) là ngân hàng con trực thuộc tập đoàn tài chính quốc tế HSBC. HSBC Việt Nam cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính như: dịch vụ ngoại hối, chứng khoán, quản lí tài sản và tài chính cá nhân, dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, thanh toán và thanh khoản toàn cầu, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại,...

So sánh lãi suất ngân hàng HSBC Việt Nam trong tháng 9, nhìn chung không có sự thay đổi so với đầu tháng trước. Biểu lãi suất tiếp tục duy trì trì trong khoảng 0,5%/năm - 2,75%/năm, áp dụng tại kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng HSBC tại kì hạn một tháng và hai tháng được ấn định ở mức 0,5%/năm. Kì hạn 3 tháng đến 5 tháng áp dụng chung lãi suất là 1,25%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn từ 6 tháng đến 12 tháng có lãi suất ngân hàng được niêm yết cùng ở mức là 1,75%/năm. Ngoài ra, từ 18 tháng đến 36 tháng, lãi suất tại ngân hàng HSBC qui định đồng loạt ở mức là 2,75%/năm. Đây cũng được cho là mức lãi suất cao nhất được áp dụng tại HSBC trong tháng 9 này.

Tại kì hạn 100 ngày, ngân hàng áp dụng lãi suất là 1,25%/năm. Hai kì hạn 200 ngày và 300 ngày được hưởng cùng mức lãi suất là 1,75%/năm

Đối với các kì hạn ngắn như 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, HSBC ấn định lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cùng ở mức là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng HSBC Việt Nam áp dụng cho khách hàng cá nhân tháng 9/2020

Lãi suất ngân hàng HSBC mới nhất tháng 9/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: HSBC

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng HSBC ưu đãi riêng cho khách hàng Premier cao hơn so với khách hàng cá nhân từ 0,1 đến 0,25 điểm %. Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn từ một tháng đến 36 tháng có biểu lãi suất dao động trong khoảng từ 0,75% đến 3%/năm. Lãi suất cao nhất được áp dụng là 3%/năm cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 18, 24 và 36 tháng.

Liểu lãi suất ngân hàng HSBC Việt Nam áp dụng cho khách hàng Premier 

Lãi suất ngân hàng HSBC mới nhất tháng 9/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: HSBC

 

chọn