Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 4/2023 giảm tất cả kỳ hạn

Ghi nhận mới nhất cho thấy, lãi suất tại ngân hàng LienVietPostBank được điều chỉnh giảm 0,25 - 1 điểm %. Theo đó, mức lãi suất cao nhất trong tháng này là 8%/năm, được triển khai cho tiền gửi cuối kỳ có kỳ hạn 13 - 60 tháng.

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank với sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn thường

Trong tháng 4, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã có động thái điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại tất cả các kỳ hạn so với tháng trước. 

Theo đó, khách hàng lựa chọn phương thức lĩnh lãi cuối kỳ sẽ được nhận lãi suất tiết kiệm trong khoảng 5 - 8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 - 60 tháng, giảm 0,3 - 1 điểm %. 

Cụ thể, tiền gửi dành cho kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng hiện có cùng mức lãi suất 5%/năm, giảm 1 điểm %. Sau khi giảm 0,8 điểm %, lãi suất dành cho kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng hiện ở cùng mức 5,2%/năm. 

Các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng thuộc phương thức lĩnh lãi này có lãi suất giảm 0,3 điểm %. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 6 - 11 tháng đang ở mức 7,3%/năm và riêng kỳ hạn 12 tháng là 7,7%/năm. 

Mức lãi suất được ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn từ 13 tháng 60 tháng là 8%/năm, giảm 0,5 điểm % so với tháng trước. 

Ảnh: ETime - Dân Việt

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng tháng, khung lãi suất ngân hàng hiện vào khoảng 4,98 - 7,7%/năm (giảm 0,28 - 1 điểm %), được quy định cho khoản tiền gửi có kỳ hạn 2 - 60 tháng. 

Trong đó, mức lãi suất cao nhất đang được ấn định cho phương thức lĩnh lãi hàng tháng là 7,7%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. 

Lưu ý, các khoản tiền gửi mới/tái tục kỳ hạn 13 tháng có số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên/Sổ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi áp dụng lãi suất huy động lĩnh lãi cuối kỳ là 8.3%/năm, lĩnh lãi hàng tháng là 7,97%/năm. 

Tương tự, lãi suất ngân hàng đối với các phương thức lĩnh lãi khác như sau: 

- Lĩnh lãi hàng quý: lãi suất 6,79 - 7,7%/năm (kỳ hạn 6 - 60 tháng), giảm 0,28 - 0,46 điểm %

- Lĩnh lãi trước: lãi suất 4,93 - 7,36%/năm (kỳ hạn 1 - 60 tháng), giảm 0,25 - 1 điểm % 

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank dành cho khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần hiện vẫn là 0,1%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Kỳ hạn

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

4,97

-

-

5

02 tháng

4,95

4,99

-

5

03 tháng

4,93

4,98

-

5

04 tháng

5,11

5,17

-

5,2

05 tháng

5,09

5,16

-

5,2

06 tháng

7,04

7,19

7,23

7,3

07 tháng

7

7,17

-

7,3

08 tháng

6,96

7,15

-

7,3

09 tháng

6,92

7,13

7,17

7,3

10 tháng

6,88

7,11

-

7,3

11 tháng

6,84

7,09

-

7,3

12 tháng

7,14

7,44

7,49

7,7

13 tháng (*)

7,36

7,7

-

8

15 tháng

7,27

7,65

7,7

8

16 tháng

7,22

7,63

-

8

18 tháng

7,14

7,58

7,63

8

24 tháng

6,89

7,44

7,49

8

25 tháng

6,85

7,42

-

8

36 tháng

6,45

7,19

7,24

8

48 tháng

6,06

6,96

7

8

60 tháng

5,71

6,75

6,79

8

Nguồn: LienVietPostBank

chọn