Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 3/2022 là bao nhiêu?

Trong tháng 3/2022, ngân hàng OceanBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo ghi nhận, mức lãi suất cao nhất được niêm yết là 6,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 4/2022

Trong tháng này, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) vẫn duy trì biểu lãi suất tiền gửi 3,6 - 6,6%/năm đối với khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy và qua kênh online.

Cụ thể, hai kỳ hạn đầu, gồm 1 tháng và 2 tháng, cùng có mức lãi suất ổn định là 3,6%/năm. Ba kỳ hạn 3 - 5 tháng được ngân hàng giữ nguyên với cùng mức lãi suất là 3,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng hiện ở mức 6%/năm. Tiếp đó, kỳ hạn 7 tháng được quy định với mức 5,6%/năm; kỳ hạn 8 và 9 tháng là 5,7%/năm; kỳ hạn 10 tháng là 5,8%/năm; và kỳ hạn 11 tháng là 5,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 3/2022 là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Nguồn: OceanBank

Tương tự, các kỳ hạn tiếp theo đều có lãi suất ngân hàng OceanBank ổn định: 6,55%/năm (kỳ hạn 12 tháng), 6,4%/năm (kỳ hạn 13 tháng), 6,25%/năm (kỳ hạn 15 tháng) và cao nhất là 6,6%/năm (kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng).

Nếu có nhu cầu gửi tiết kiệm trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tuần hoặc gửi không kỳ hạn, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất không đổi khá thấp là 0,2%/năm tại OceanBank.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,60

3,60

02 tháng

3,60

3,60

03 tháng

3,70

3,70

04 tháng

3,70

3,70

05 tháng

3,70

3,70

06 tháng

6,00

6,00

07 tháng

5,60

5,60

08 tháng

5,70

5,70

09 tháng

5,70

5,70

10 tháng

5,80

5,80

11 tháng

5,90

5,90

12 tháng

6,55

6,55

13 tháng

6,40

6,40

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,60

6,60

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng này cũng không đổi, ổn định trong khoảng 2,8 - 4,6%/năm, kỳ hạn 1 - 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Các phương thức lĩnh lãi khác với khung lãi suất tương ứng cũng được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp, gồm: 2,72 - 4,39%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ), 2,79 - 4,5%/năm (lĩnh lãi hàng tháng) và 4,42 - 4,52%/năm (lĩnh lãi hàng quý).

Các khoản tiền gửi Over Night hoặc trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần được OceanBank quy định lãi suất trong khoảng 0,1 - 0,15%/năm, dành phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

chọn
FDI sẽ là điểm sáng trong bối cảnh thị trường thiếu vốn
Theo Savills Việt Nam, trong bối cảnh tín dụng hạn chế và thiếu vốn sẵn có trên thị trường trong nước, sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như vốn nước ngoài vào thị trường là điều đang được kỳ vọng.