Lãi suất ngân hàng SeABank tiếp tục ổn định trong tháng 9/2022

Tiếp tục với xu hướng từ tháng trước, Ngân hàng SeABank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất huy động trong tháng 9/2022. Lãi suất tiền gửi cao nhất (6,63%/năm) vẫn thuộc sản phẩm tiết kiệm Bậc thang, kỳ hạn từ 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng SeABank áp dụng với khách hàng cá nhân

Khảo sát ngày 9/9 tại TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho thấy biểu lãi suất tiết kiệm nhìn chung không thay đổi so với cùng thời điểm của tháng trước. Theo khảo sát, lãi suất Ngân hàng SeABank tiếp tục có phạm vi từ 3,7%/năm đến 6,25%/năm dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng dành cho các kỳ hạn 1 - 5 tháng vẫn được ấn định chung mức 3,7%/năm. Tiếp đó, hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng được niêm yết với mức lãi suất là 5,4%/năm. 

Các kỳ hạn tiếp theo gồm 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng lần lượt có lãi suất ngân hàng tương ứng là 5,5%/năm, 5,7%/năm, 5,85%/năm và 6,05%/năm. 

SeABank huy động lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng và 15 tháng đồng loạt ở mức 6,1%/năm. Trường hợp khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 18 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 6,15%/năm. 

Lãi suất ngân hàng SeABank niêm yết tại kỳ hạn 24 tháng đang là 6,2%/năm. Còn tại kỳ hạn 36 tháng, lãi suất được ngân hàng triển khai là 6,25%/năm. 

Ngân hàng Đông Nam Á cũng tiếp tục duy trì lãi suất tiền gửi dành cho tất cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức không đổi là 0,2%/năm. 

Trong tháng 9 này, không chỉ mỗi hình thức trả lãi cuối kỳ, ngân hàng còn triển khai thêm một số hình thức trả lãi khác như tiết kiệm trả lãi hàng tháng, tiết kiệm SeaSmart, gói Vun đắp tương lai, gói Ươm mầm ước mơ và tiết kiệm bậc thang.

 Nguồn: SeABank

Lãi suất ngân hàng SeABank áp dụng với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng cá nhân

Nguồn: SeABank

Bước sang tháng mới, biểu lãi suất Tiết kiệm Bậc Thang tại Ngân hàng SeABank ghi nhận không có sự điều chỉnh mới. Lãi suất tiền gửi cao nhất ghi nhận ở sản phẩm này là 6,63%/năm được áp dụng cho khoản tiết kiệm từ 10 tỷ trở lên và gửi tiền ở kỳ hạn từ 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất huy động tại ngân hàng SeABank hiện nay. 

Tại biểu lãi suất này, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi cao hơn từ 0,1 điểm % đến 0,4 điểm % so với gửi tiết kiệm tại quầy. 

Bảng lãi suất Tiết kiệm bậc thang ngân hàng SeABank tháng 9/2022

Kỳ hạn

100tr - dưới 500 tr

500tr - dưới 1 tỷ

1 tỷ - dưới 5 tỷ

5 tỷ - dưới 10 tỷ

10 tỷ trở lên

1 Tháng

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

2 Tháng

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3 Tháng

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

4 Tháng

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

5 Tháng

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

6 Tháng

6,05%

6,10%

6,15%

6,20%

6,25%

7 Tháng

5,90%

5,95%

6,00%

6,05%

6,10%

8 Tháng

5,95%

6,00%

6,05%

6,10%

6,15%

9 Tháng

6,00%

6,05%

6,10%

6,15%

6,20%

10 Tháng

6,05%

6,10%

6,15%

6,20%

6,25%

11 Tháng

6,10%

6,15%

6,20%

6,25%

6,30%

12 Tháng

6,15%

6,20%

6,25%

6,30%

6,35%

13 Tháng

6,25%

6,30%

6,35%

6,40%

6,45%

15 Tháng

6,30%

6,35%

6,40%

6,45%

6,50%

18 Tháng

6,32%

6,37%

6,40%

6,47%

6,52%

24 Tháng

6,35%

6,40%

6,45%

6,50%

6,55%

36 Tháng

6,42%

6,47%

6,52%

6,57%

6,63%

Nguồn: SeABank

chọn