Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng MB mới nhất tháng 9/2022

Trong tháng mới, Ngân hàng MB đã cập nhật biểu lãi suất huy động vốn cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng Tổ chức kinh tế. Qua đó, phạm vi lãi suất đã được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn cho cả hai đối tượng khách hàng trên.

Biểu lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng MB

Theo ghi nhận mới nhất, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) vừa công bố biểu lãi suất được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 9. Phạm vi lãi suất huy động vốn được triển khai cho khách hàng cá nhân với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng dao động trong khoảng 3,2%/năm - 6,8%/năm.

Trong tháng 9, các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng đã loại bỏ hình thức lãi trả trước và chỉ còn hình thức lãi trả sau. 

Nguồn: MBBank. 

Cụ thể như sau, tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, MBBank đã điều chỉnh tăng lãi suất ngân hàng thêm 0,2 điểm phần trăm từ mức 3%/năm lên 3,2%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng cũng cao hơn tháng trước 0,2%/năm ở mức 3,8%/năm.

Khách hàng khi tạo tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 4 - 5 tháng sẽ được hưởng chung mốc lãi suất là 4%/năm. Trong đó, kỳ hạn 4 tháng đã được cộng thêm 0,1%/năm còn kỳ hạn 5 tháng vẫn được giữ nguyên. 

Các kỳ hạn từ 6 tháng đến 8 tháng hiện đang được niêm yết chung lãi suất 5,3%/năm. Mức lãi suất 5,6%/năm đang được áp dụng cho hai kỳ hạn 9 tháng và 10 tháng. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 11 tháng sẽ được ấn định lãi suất tiết kiệm cao hơn 0,6%/năm lên mức 5,8%/năm. 

Đối với các kỳ hạn từ 12 tháng đến 15 tháng, lãi suất tiền gửi được ngân hàng MB niêm yết ở chung mức 6,1%/năm, tăng 0,2%/năm so với tháng trước tại kỳ hạn 13 - 15 tháng. 

Khách hàng chọn gửi tiền tại quầy có kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng MB lần lượt là 6,3%/năm và 6,7%/năm.

Tại thời điểm khảo sát, 6,8%/năm đang là mức lãi suất ưu đãi nhất của ngân hàng MB áp dụng cho khách hàng cá nhân với kỳ hạn từ 36 tháng đến 60 tháng, cao hơn 0,2%/năm đến 0,4%/năm so với hồi tháng 8.

Kỳ hạn Lãi trả sau (%/năm)
KKH 0.1%
01 tuần 0.2%
02 tuần 0.2%
03 tuần 0.2%
01 tháng 3.2%
02 tháng 3.2%
03 tháng 3.8%
04 tháng 4%
05 tháng 4%
06 tháng 5.3%
07 tháng 5.3%
08 tháng 5.3%
09 tháng 5.6%
10 tháng 5.6%
11 tháng 5.8%
12 tháng 6.1%
13 tháng 6.1%
15 tháng 6.1%
18 tháng 6.3%
24 tháng 6.7%
36 tháng 6.8%
48 tháng 6.8%
60 tháng 6.8%

Nguồn: MBBank.

Biểu lãi suất tiền gửi của khách hàng Tổ chức kinh tế tại MBBank

Cũng trong tháng này, biểu lãi suất tiền gửi được áp dụng cho khách hàng là Tổ chức kinh tế tăng tại nhiều kỳ hạn. Qua khảo sát, khung lãi suất đang được ngân hàng áp dụng dao động từ 3,2%/năm đến 6%/năm, cao hơn so với tháng trước 0,2 điểm %.

Mức lãi suất ưu đãi nhất được áp dụng cho khách hàng Tổ chức kinh tế là 6,3%/năm, triển khai cho riêng kỳ hạn 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Kỳ hạn

Lãi trả sau (% năm) VNĐ

KKH

0.1%

01 tuần

0.2%

02 tuần

0.2%

03 tuần

0.2%

01 tháng

3.2%

02 tháng

3.2%

03 tháng

3.6%

04 tháng

3.6%

05 tháng

3.7%

06 tháng

4.8%

07 tháng

4.8%

08 tháng

4.8%

09 tháng

4.9%

10 tháng

4.9%

11 tháng

4.9%

12 tháng

5.8%

13 tháng

5.8%

18 tháng

6.2%

24 tháng

6.3%

36 tháng

6.2%

48 tháng

6%

60 tháng

6%

Nguồn: MBBank.

chọn