Lãi suất Ngân hàng Việt Á tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 10/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Việt Á tiếp tục tăng tại một số kỳ hạn trong tháng 10/2022. Theo ghi nhận, mức lãi suất cao nhất là 7,9%/năm đối với khoản tiền gửi online có kỳ hạn 15 - 36 tháng.

Lãi suất Ngân hàng Việt Á tháng 10/2022 dành cho khách hàng cá nhân tại quầy

So với cùng kỳ tháng trước, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank) ghi nhận tăng tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất huy động đang nằm trong khoảng 4,8 - 7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Nguồn: Viet A Bank

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,8 điểm % lên mức 4,8%/năm. Các khoản tiết kiệm kỳ hạn 2 - 3 tháng hiện đang áp dụng mức lãi suất tiết kiệm chung là 4,9%/năm và kỳ hạn 4 - 5 tháng có cùng lãi suất là 5%/năm, lần lượt tăng 0,9 điểm % và 1 điểm %.

Đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, lãi suất Ngân hàng Việt Á ấn định ở mức 6,3%/năm - tăng 0,2 điểm %. Cùng lúc, lãi suất kỳ hạn 7 tháng và 9 tháng được điều chỉnh tăng đồng loạt 0,3 điểm % lên mức 6,4%/năm. 

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng của các kỳ hạn còn lại không có thay đổi so với tháng trước.

Theo đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 8 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 10 - 11 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,7%/năm, kế đến là kỳ hạn 13 tháng với mức lãi suất 6,8%/năm.

Tại các kỳ hạn dài từ 15 tháng đến 36 tháng, Viet A Bank quy định lãi suất ổn định ở mức 7%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn hình thức lĩnh lãi hàng tháng với mức lãi suất ưu đãi trong khoảng 4,88 - 6,73%/năm áp dụng cho kỳ hạn 2 - 36 tháng.

 Nguồn: Viet A Bank

Lãi suất tiết kiệm online mới nhất tại Viet A Bank

Tương tự, biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Việt Á cũng được điều chỉnh tăng tại hầu hết các kỳ hạn.

Vì vậy, khung lãi suất tiền gửi online hiện đang dao động từ 5%/năm đến 7,9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Đối với hình thức lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất được niêm yết trong khoảng 4,95 - 7,55%/năm.

Đặc biệt, khách hàng gửi tiền bằng hình thức gửi tiết kiệm online sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn, với biên độ lãi suất từ 0,1 điểm đến 1,2 điểm % so với lãi suất niêm yết tại quầy ở tất cả các kỳ hạn gửi.

Qua khảo sát, có thể thấy lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Ngân hàng Việt Á trong tháng 10 là 7,9%/năm, được áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm online kỳ hạn 15 - 36 tháng.

Nguồn: Viet A Bank

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.