Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) trong tháng 10/2022 tiếp tục duy trì ổn định

Trong tháng 10, lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) vẫn không thay đổi và tiếp tục duy trì ở mức cao nhất là 7,55%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm online kỳ hạn 13 tháng trở lên.

‏Biểu lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) niêm yết tại quầy mới nhất tháng 10/2022‏

‏Ghi nhận vào ngày 6/10, biểu ‏lãi suất tiết kiệm‏dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) vẫn giữ ổn định so với cùng kỳ tháng trước. Do đó, phạm vi lãi suất tại quầy tiếp tục được ngân hàng niêm yết trong khoảng 3,8%/năm - 7,5%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.‏

 

‏Nguồn: CBBank.‏

‏Trong đó, tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng hưởng mức lãi suất là 3,8%/năm. Kế đến, các kỳ hạn 3 - 5 tháng cũng đồng loạt áp dụng mức ‏lãi suất tiền gửi‏là 3,9%/năm. Riêng tiền gửi kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là 7,1%/năm.‏

‏Đối với các khoản tiết kiệm kỳ hạn 7 - 11 tháng, ‏lãi suất Ngân hàng Xây Dựng‏ được ấn định ở mức 7,2%/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất tương ứng là 7,45%/năm.‏

‏Tương tự, ‏lãi suất ngân hàng‏ của khoản tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng đến 60 tháng vẫn không có thay đổi so với tháng 9/2022, cùng duy trì ở mức 7,5%/năm.‏ ‏Đồng thời, CBBank cũng tiếp tục triển khai lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần là 0,2%/năm.

‏Tại biểu lãi suất này, khách hàng còn có thể lựa chọn thêm một số hình thức lĩnh lãi khác với các mức lãi suất đa dạng và hấp dẫn, điển hình như: ‏

‏- Hình thức trả lãi hàng tháng: 3,786 - 7,198%/năm (dành cho kỳ hạn 1 - 60 tháng).‏

‏- Hình thức trả lãi hàng quý: 6,42 - 7,241%/năm (dành cho kỳ hạn 1 - 60 tháng).‏

‏- Hình thức trả lãi trước: 3,768 - 6,936%/năm (dành cho kỳ hạn 1 - 60 tháng).‏

‏1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm‏

‏2. Tiền gửi có kỳ hạn:‏

‏Kỳ hạn‏

‏Trả lãi cuối kỳ (%/năm)‏

‏Trả lãi hàng tháng (%/năm)‏

‏Trả lãi hàng quý (%/năm)‏

‏Trả lãi trước (%/năm)‏

‏1‏

‏tuần‏

‏0,2‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏2‏

‏tuần‏

‏0,2‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏3‏

‏tuần‏

‏0,2‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏1‏

‏tháng‏

‏3,8‏

‏ ‏

‏ ‏

‏3,78‏

‏2‏

‏tháng‏

‏3,8‏

‏3,786‏

‏ ‏

‏3,768‏

‏3‏

‏tháng‏

‏3,9‏

‏3,887‏

‏ ‏

‏3,862‏

‏4‏

‏tháng‏

‏3,9‏

‏3,881‏

‏ ‏

‏3,85‏

‏5‏

‏tháng‏

‏3,9‏

‏3,875‏

‏ ‏

‏3,838‏

‏6‏

‏tháng‏

‏7,1‏

‏6,989‏

‏7,030‏

‏6,849‏

‏7‏

‏tháng‏

‏7,2‏

‏7,074‏

‏ ‏

‏6,91‏

‏8‏

‏tháng‏

‏7,2‏

‏7,053‏

‏ ‏

‏6,87‏

‏9‏

‏tháng‏

‏7,2‏

‏7,033‏

‏7,074‏

‏6,831‏

‏10‏

‏tháng‏

‏7,2‏

‏7,013‏

‏ ‏

‏6,792‏

‏11‏

‏tháng‏

‏7,2‏

‏6,993‏

‏ ‏

‏6,754‏

‏12‏

‏tháng‏

‏7,45‏

‏7,198‏

‏7,241‏

‏6,925‏

‏13‏

‏tháng‏

‏7,5‏

‏7,233‏

‏ ‏

‏6,936‏

‏15‏

‏tháng‏

‏7,5‏

‏7,19‏

‏7,234‏

‏6,857‏

‏18‏

‏tháng‏

‏7,5‏

‏7,128‏

‏7,171‏

‏6,742‏

‏24‏

‏tháng‏

‏7,5‏

‏7,008‏

‏7,049‏

‏6,522‏

‏36‏

‏tháng‏

‏7,5‏

‏6,784‏

‏6,822‏

‏6,122‏

‏48‏

‏tháng‏

‏7,5‏

‏6,577‏

‏6,613‏

‏5,769‏

‏60‏

‏tháng‏

‏7,5‏

‏6,386‏

‏6,42‏

‏5,455‏

‏Nguồn: CBBank.‏

‏Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Xây Dựng‏

‏Cùng thời điểm khảo sát, biểu lãi suất tiết kiệm tại CBBank ghi nhận cũng không thay đổi so với tháng trước. Vì vậy, lãi suất ngân hàng hiện đang dao động trong khoảng 3,9 - 7,55%/năm, dành cho khoản tiền gửi online có kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.‏

‏Đáng chú ý, khi tham gia gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng Xây Dựng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn 0,05 điểm % đến 0,1 điểm % so với khi gửi tại quầy tùy theo từng kỳ hạn.‏

‏Có thể thấy, trong tháng 10 này, lãi suất cao nhất được ghi nhận là 7,55%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng đến 15 tháng trở lên.‏

‏Kỳ hạn (tháng)‏

‏Lãi suất (%/năm)‏

‏1 - 2‏

‏3,9‏

‏3 - 5‏

‏3,95‏

‏6‏

‏7,2‏

‏7 - 11‏

‏7,3‏

‏12‏

‏7,5‏

‏13‏

‏7,55‏

‏≥15‏

‏7,55‏

‏Nguồn: CBBank.‏

chọn