Lãi suất ngân hàng HSBC mới nhất trong tháng 10/2022

Khách hàng cá nhân đại trà khi gửi tiền tại ngân hàng HSBC sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 0,5 - 2,75%/năm, áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng HSBC áp dụng cho khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận, Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) đang huy động lãi suất tiền gửi trong khoảng 0,5 - 2,75%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền trong kỳ hạn 1 - 36 tháng, lựa chọn phương án lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, mức lãi suất 0,5%/năm đang được áp dụng chung cho hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng hiện có cùng mức lãi suất là 1,25%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền trong các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng sẽ được nhận cùng mức lãi suất tiết kiệm là 1,75%/năm. Tương tự, lãi suất dành cho các kỳ hạn 18 - 36 tháng cũng ổn định tại mức 2,75%/năm.

Ảnh: HSBC

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất ngân hàng HSBC hiện vẫn được duy trì trong khoảng 0,5 - 2,68%/năm. Phạm vi lãi suất này được triển khai cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng. Trong đó, 5 kỳ hạn đầu có lãi suất tương đồng với mức niêm yết cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày sẽ được hưởng cùng mức lãi suất 0,1%/năm; kỳ hạn 100 ngày, 200 ngày và 300 lần lượt là 1,25%/năm, 1,75%/năm và 1,75%/năm (chỉ dành cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ).

Nguồn: HSBC

Lãi suất tiền gửi ngân hàng áp dụng cho khách hàng Premier

Sang tháng 10, HSBC vẫn duy trì phạm vi lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng Premier trong khoảng 0,75 - 3%/năm, với kỳ hạn 1 - 36 tháng và phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Qua so sánh có thể thấy, lãi suất dành cho phân khúc này hiện đang cao hơn 0,25%/năm so với mức thông thường, cụ thể như sau:

- Kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng: 0,75%/năm

- Kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng: 1,5%/năm

- Từ kỳ hạn 6 tháng đến kỳ hạn 12 tháng: 2%/năm

- Từ kỳ hạn 18 tháng đến kỳ hạn 36 tháng: 3%/năm.

Song song đó, khách hàng Premier cũng có thể lựa chọn phương án lĩnh lãi hàng tháng với lãi suất trong khoảng 0,75 - 2,94%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trường hợp có nhu cầu gửi tiền trong ngắn ngày, lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất là 0,2%/năm đối với kỳ hạn 7 - 21 ngày, 1,5%/năm đối với kỳ hạn 100 ngày và 2%/năm đối với kỳ hạn 200 - 300 ngày.

Nguồn: HSBC

chọn