Lãi suất ngân hàng VPBank trong tháng 8/2021 cao nhất là 6,2%/năm

Ngân hàng VPBank công bố lãi suất tiền gửi mới nhất trong tháng 8 vẫn được giữ nguyên tại các kỳ hạn. Biểu lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy từ 3%/năm đến 5,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 9/8, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) huy động lãi suất tiền gửi giữ nguyên không đổi so với tháng 7.

Lãi suất ngân hàng VPBank trong tháng 8/2021 cao nhất là 6,2%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Cụ thể, lãi suất sẽ được áp dụng theo từng hạn mức tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Những hạn mức tiết kiệm đang được triển khai gồm có: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng được ghi nhận từ 3%/năm đến 4%/năm tương ứng với từng hạn mức tiền gửi. 

Trong đó, với hạn mức từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng tại kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 3,2%/năm. Cùng hạn mức tiền gửi, tại kỳ hạn 2 tháng, ngân hàng đang triển khai lãi suất là 3,7%/năm.  

Với hạn mức tiền gửi dưới 50 tỷ đồng, ngân hàng VPBank đang triển khai khung lãi suất 4,5%/năm - 5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng. Tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng được niêm yết lãi suất từ 4,6%/năm đến 4,9%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn 12 - 13 tháng được hưởng lãi suất từ 4,8%/năm đến 5,1%/năm. Tại các kỳ hạn dài hơn từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng được huy động trong khoảng 4,9%/năm đến 5,2%/năm.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm  50 tỷ đồng tại các hạn mức từ 2 tháng đến 5 tháng được áp dụng lãi suất tại mức 4%/năm. Tại các kỳ hạn từ 7 - 11 tháng đang được huy động lãi suất là 5,1%/năm. Lãi suất tại hai kỳ hạn 12 - 13 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng là 5,4%/năm. Riêng kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng VPBank được áp dụng là 5%/năm. 

Trường hợp, khách hàng gửi tiền trong ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm cho tất cả các hạn mức tiền gửi. 

Lãi suất ngân hàng VPBank trong tháng 8/2021 cao nhất là 6,2%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: VPBank

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho tiền gửi online

Khung lãi suất gửi tiền Online cũng được ngân hàng VPBank giữ nguyên trong tháng này. 

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền online sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 3,2%/năm - 6,23%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. So với tiền gửi trực tiếp tại quầy, gửi tiết kiệm online có lãi suất cao hơn ở nhiều kỳ hạn. 

Hiện tại, ngân hàng VPBank đang triển khai mức lãi suất cao nhất là 6,2%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng với tài khoản tiền gửi online từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Lãi suất ngân hàng VPBank trong tháng 8/2021 cao nhất là 6,2%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: VPBank


chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.