Lào Cai: Nhiều huyện sẽ lên thành phố và thị xã, hình thành chuỗi đô thị ven sông Hồng gắn với sân bay Sa Pa

Theo quy hoạch, Lào Cai có 17 đô thị, trong đó 7 đô thị mới, Sa Pa và Bảo Thắng sẽ lên thành phố, nhiều huyện khác lên thị xã…

Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 10 đô thị, trong đó có một đô thị loại II (TP Lào Cai), một đô thị loại IV (thị xã Sa Pa) và 8 đô thị loại V (thị trấn Bắc Hà, thị trấn Mường Khương, thị trấn Si Ma Cai, thị trấn Phố Lu, thị trấn Phố Ràng, thị trấn Khánh Yên, thị trấn Bát Xát, thị trấn Tằng Loỏng).

Theo quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng Ba vừa qua thì đến năm 2030 tỉnh Lào Cai có 16 đô thị gồm: một đô thị loại I; một đô thị loại III; 6 đô thị loại IV; 8 đô thị loại V. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lào Cai có 17 đô thị, trong đó một đô thị loại I; một đô thị loại II; ba đô thị loại III; 6 đô thị loại IV và 6 đô thị loại V.

Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Lào Cai theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững; nghiên cứu quy hoạch xây dựng các đô thị theo trục kinh tế động lực dọc sông Hồng tạo chuỗi đô thị kết nối, phụ trợ, hậu cần hướng tới phát triển đô thị sân bay.

 Quy hoạch mạng lưới đô thị Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

Theo báo cáo quy hoạch của UBND tỉnh Lào Cai, chuỗi đô thị dọc sông Hồng của tỉnh, gồm: Đô thị Trịnh Tường, Bát Xát, TP Lào Cai; thị trấn Phố Lu, Thái Niên, Gia Phú, Sơn Hà, Sơn Hải, Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng; Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn huyện Bảo Yên; Tân An - Tân Thượng huyện Văn Bàn.

Đây là chuỗi đô thị trung tâm của tỉnh, nơi bố trí phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ logistics. Tạo chuỗi đô thị kết nối, phụ trợ, hậu cần hướng tới phát triển đô thị sân bay.

Đô thị Tằng Loỏng phát triển gắn kết với đô thị công nghiệp mới Võ Lao và Cảng hàng không Sa Pa trở thành động lực của khu vực trung tâm tỉnh.

Chuỗi đô thị dọc sông Hồng được định hình là khu vực động lực quan trọng nhất thúc đẩy kinh tế Lào Cai phát triển trong thời kỳ quy hoạch.

Chi tiết định hướng phát triển đô thị trên địa bàn Lào Cai như sau:

Đối với TP Lào Cai, định hướng đến năm 2025 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2030 duy trì tiêu chí đô thị loại I, thành lập mới thêm 3 phường Vạn Hòa, Cốc San và Cam Đường, xây dựng trở thành đô thị thông minh; duy trì và nâng cao chất lượng đô thị loại I đến năm 2050.

Đây là đô thị trung tâm vùng có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng; trung tâm giao lưu kinh tế, đối ngoại, hợp tác quốc tế của Vùng và cả nước với tỉnh Vân Nam và vùng Tây Nam (Trung Quốc).

TP Lào Cai là cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và cả nước với Tây Nam - Trung Quốc; trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ cửa khẩu, công nghiệp, logistics, của vùng, cả nước và quốc tế.

Thời kỳ 2021-2030 tại đây thành lập các cụm công nghiệp (CCN): Thống Nhất 1 diện tích khoảng 75 ha, Thống Nhất 2 diện tích khoảng 75 ha, Thống Nhất 3 diện tích khoảng 30 ha.

 Sa Pa sẽ được quy hoạch lên thành phố trong ngắn hạn. (Ảnh: Sun Group).

Đối với thị xã Sa Pa, định hướng đến năm 2030 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại III, xây dựng đô thị thông minh cho các phường trung tâm, các điểm du lịch, phấn đấu thành lập thành phố, thành lập mới thêm 3 phường Mường Hoa, Tả Van và Tả Phìn; đến năm 2050, xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II. Đầu tư xây dựng, phát triển Mường Bo đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn sau năm 2030.

Sa Pa được định hướng là Khu du lịch quốc gia có tầm cỡ quốc tế. Trung tâm Khu du lịch quốc gia Sa Pa (đô thị du lịch lõi Sa Pa) là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí cao cấp quốc tế (sân gôn, casino) của toàn Khu du lịch quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa.

Thời kỳ 2021 - 2030, tại đây thành lập CCN Trung Chải diện tích khoảng 15 ha.

Đối với huyện Bắc Hà, có hai đô thị là Bắc Hà mở rộng và Bảo Nhai.

Đô thị Bắc Hà mở rộng đến năm 2025 phát triển theo tiêu chí đô thị loại IV; đến năm 2030 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã; đến năm 2050, nâng cao tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới đạt tiêu chí đô thị loại III.

Đô thị Bảo Nhai đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại V; đến năm 2050, duy trì và nâng cao tiêu chí đô thị loại V.

Huyện Mường Khương có hai đô thị là Mường Khương và Bản Lầu.

Đô thị Mường Khương đến năm 2030 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV; đến năm 2050 duy trì và nâng cao tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã.

Đô thị Bản Lầu đến năm 2030 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại V; đến năm 2050 duy trì và nâng cao tiêu chí đô thị loại V. Đối với huyện Si Ma Cai, định hướng đô thị Si Ma Cai đến năm 2030 duy trì và nâng cao các tiêu chí đô thị loại V; đến năm 2050 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Huyện Bảo Thắng có hai đô thị gồm Phố Lu mở rộng và Tằng Loỏng.

Đô thị Phố Lu mở rộng đến năm 2025 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV; đến năm 2030 hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại IV, thành lập thị xã; đến năm 2050 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại III, thành lập thành phố trực thuộc tỉnh.

Đô thị Tằng Loỏng đến năm 2030 duy trì và nâng cao các tiêu chí đô thị loại V; đến năm 2050 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đô thị Bảo Thắng (Phố Lu mở rộng) là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, thương mại, và khu dân cư đô thị của thị xã Bảo Thắng (tương lai); Là một trong những đầu mối giao thông đường sắt, đường bộ, đường hàng không quan trọng của tỉnh; có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng.

Huyện Bảo Yên có hai đô thị, đô thị Phố Ràng mở rộng đô thị Bảo Hà.

Đô thị Phố Ràng mở rộng đến năm 2030 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã; đến năm 2050 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại III, thành lập thành phố trực thuộc tỉnh.

Đô thị Bảo Hà đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại V; đến năm 2030 thành lập đô thị Bảo Hà - Tân An duy trì và nâng cao các tiêu chí đô thị loại V; đến năm 2050 phát triển đô thị Bảo Hà - Tân An đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Huyện Văn Bàn định hướng phát triển hai đô thị gồm Khánh Yên mở rộng và Võ Lao.

Đô thị Khánh Yên mở rộng đến năm 2030 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV; đến năm 2050 duy trì và nâng cao tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã.

Đô thị Võ Lao đến năm 2025 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại V; đến năm 2030 duy trì và nâng cao tiêu chí đô thị loại V.

Huyện Bát Xát phát triển ba đô thị gồm: Đô thị Bát Xát mở rộng, đô thị Y Tý, đô thị Trịnh Tường.

Đô thị Bát Xát mở rộng đến năm 2030 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV; đến năm 2050 duy trì và nâng cao tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã.

Đô thị Y Tý đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại V; đến năm 2030 duy trì và nâng cao tiêu chí 'đô thị loại V.

Đô thị Trịnh Tường đến năm 2030 phát triển đạt tiêu chí đô thị loại V; đến năm 2050 duy trì và nâng cao tiêu chí đô thị loại V. 

chọn
Thông tin trước ngày xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát
Ngày mai (5/3), Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM sẽ bắt đầu xét xử bà trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 người khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các tổ chức liên quan.