Lộ nhiều sai phạm trong quản lí đất công tại Cần Thơ

Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ – Trần Phước Hoàng vừa ký thông báo kết luận về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố từ năm 2004 đến nay.

Theo đó, bên cạnh kết quả đạt được, các đơn vị chưa xây dựng qui chế quản lí tài sản công. Công tác thanh tra, kiểm tra một số đơn vị đã được nhà nước giao, cho thuê đất chưa thực hiện thường xuyên. Việc quản lý, sử dụng các căn nhà thuộc sở hữu nhà nước đã thu hồi, đang chờ phương án khác và cho thuê nhà ở chung cư do Ban quản lí phát triển khu đô thị mới Cần Thơ chưa đảm bảo theo quy định.

Thanh tra Cần Thơ cũng chỉ ra việc quản lí trụ sở làm việc, một số cơ sở nhà đất chưa được cấp giấy và quyết định giao đất; để trống mà chưa thực hiện thu hồi hay sắp xếp lại theo qui định.

Ngoài ra, một số vị trí đất cho thuê, giao đất không thông qua đấu giá là chưa đúng quy định. Một số trường hợp thuê đất rồi cho thuê lại hay việc quản lý quỹ đất 5% (10%) và đất công chưa đúng quy định, chưa đảm bảo hiệu quả.

Một số đơn vị còn nợ tiền thuê đất với giá trị lớn; chưa thực hiện nộp thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà chung cư và tài sản trên đất. Cũng như chưa thu hồi tiền bồi thường vật kiến trúc do nhà nước quản lí.

Thanh tra Cần Thơ kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo chấn chỉnh về công tác quản lý đối với Sở Tài chính, Xây dựng, Cục thuế.

Lộ nhiều sai phạm trong quản lí đất công tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc quản llí sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ từ năm 2004 đến nay.

Đối với Sở Tài chính phải tham mưu cho thành phố xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Tham mưu cho thành phố ban hành văn bản nhắc nhở, đôn đốc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo phương án sắp xếp lại, xử lí nhà đất thuộc sở hữu nhà nước...

Đối với Cục thuế thành phố phải đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức chậm nộp tiền thuê đất nhà nước. Phối hợp với Sở TN&MT, Sở Tài chính kiểm tra, rà soát việc tính đơn giá cho thuê đất tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Thanh tra thành phố kiến nghị các sở, UBND quận huyện phải khẩn trương chấn chỉnh công tác quản lí, sử dụng, khai thác tài sản công là nhà, đất. Nhất là tiến hành rà soát các khu đất công được giao quản lí mà hiện nay còn để trống hoặc đất đang bị người dân sử dụng để đề xuất phương án xử lí, khai thác có hiệu quả.

Rà soát kiểm tra các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để cho thuê, mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác sử dụng khi chưa có quyết định của các cấp có thẩm quyền...

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND quận, huyện phải chỉ đạo ngay việc rà soát tình hình quản lí, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý, thu hồi ngay đối với các trường hợp cho thuê, mượn không đúng quy định.

Tham mưu cho UBND thành phố đối với các trụ sở đang để trống hiện không còn nhu cầu sử dụng, đã xuống cấp. Khẩn trương đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tài sản công chưa được cấp giấy.

Thanh tra thành phố đề nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị, cá nhân trong việc giao, cho thuê đất không qua đấu giá.

Riêng trường hợp cho thuê đất tại UBND xã Vĩnh Bình đã được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh kết luận “Việc cho thuê đất không qua đấu giá tại UBND xã Vĩnh Bình là vi phạm và yêu cầu chấm dứt cho thuê”. Nhưng đến nay, UBND xã Vĩnh Bình vẫn tiếp tục chỉ định cho thuê không qua đấu giá, do đó Thanh tra Cần Thơ đề nghị kiểm điểm xử lí trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Về trách nhiệm, Thanh tra thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Xử lý trách nhiệm đối với các hành vi buông lỏng quản lí; thiếu trách nhiệm trong việc quản lí các tài sản công là nhà, đất, quản lí trụ sở làm việc, đất công, đất dự án, giao, cho thuê đất không qua đấu giá và nộp ngân sách.

Thu hồi số tiền hơn 2 tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố, chờ xử lí theo quy định đối với Sở Xây dựng, UBND quận Ninh Kiều, Thốt Nốt, Thới Lai.


Tag:
chọn