Lợi nhuận Becamex IDC giảm 97% trong quý II, dòng tiền kinh doanh âm 1.110 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Becamex IDC lần lượt ở mức 2.077 tỷ đồng và 106 tỷ đồng, giảm 38% và 92% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương thực hiện được 4,7% kế hoạch lãi năm nay.

Báo cáo tài chính hợp nhất mới đây của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) cho thấy, quý II vừa qua, công ty đạt doanh thu 1.286 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm doanh thu kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư. 

Bên cạnh đó, trong quý, doanh thu tài chính và lãi từ công ty liên doanh, liên kết đều giảm so với cùng kỳ. Mặt khác, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng. 

Công ty cũng ghi nhận thêm khoản lỗ khác 96,2 tỷ đồng do hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, bất động sản đầu tư. 

Kết quả, Becamex IDC báo lãi sau thuế 31,6 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ. 

 KQKD 6 tháng đầu năm của Becamex IDC. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi sau thuế của công ty lần lượt ở mức 2.077 tỷ đồng và 106 tỷ đồng, giảm 38% và 92% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả lãi sau thuế này cũng tương đương thực hiện được 4,7% kế hoạch lãi 2.263 tỷ đồng mà công ty đã đề ra cho năm nay. 

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm nay âm 1.110 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản chi để tăng hàng tồn kho và trả tiền lãi vay. Dòng tiền thuần từ các hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính đều dương nhưng không đủ bù đắp, do đó, dòng tiền thuần trong kỳ của Becamex IDC âm hơn 664 tỷ đồng. 

Qua đó, lượng tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý II giảm 62% so với đầu năm, còn gần 407 tỷ đồng. 

Về phần hàng tồn kho, tại cuối quý II, tổng giá trị danh mục này đạt 21.601 tỷ đồng, tăng 740 tỷ đồng so với đầu năm, phần lớn là chi phí xây dựng dở dang các dự án, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí cho quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,... Công ty không cho biết chi tiết về các dự án này. 

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại các dự án Lake View, dự án tái định cư Hòa Lợi, TDC Plaza,... trong đó, chi phí cho khu tái định cư Hòa Lợi vừa được ghi nhận trong nửa đầu năm nay, góp phần nâng tổng giá trị danh mục này lên 2.142 tỷ đồng, tăng 317 tỷ đồng so với đầu năm. 

Có thể thấy, tổng các chi phí nói trên cho các dự án bất động sản chiếm gần 49% trong tổng tài sản của Becamex IDC. Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản đạt gần 48.812 tỷ đồng, tăng 522 tỷ đồng so với đầu năm. 

Ở diễn biến khác, tổng dư nợ vay tài chính của Becamex IDC tại cuối quý II ở mức 15.983 tỷ đồng, tăng 96 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm phần lớn là nợ trái phiếu với tổng giá trị 8.988 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm nay, công ty đã chi hơn 2.031 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu từ đi vay gần 2.095 tỷ đồng. 

chọn
Địa phương duy nhất giáp ranh TP HCM còn căn hộ dưới 1 tỷ đồng
Long An là hiện thị trường duy nhất lân cận TP HCM còn căn hộ có mức giá 1 tỷ đồng/căn. Đất nền tại đây cũng có ưu thế giá mềm hơn so với các thị trường quanh TP HCM, còn giá nhà liền thổ thì chỉ bằng một nửa so với cùng loại hình này ở Bình Dương hay Đồng Nai.