Một công ty chứng khoán mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu của BCG Energy

Công ty BCG Energy đã huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 ở tỉnh Cà Mau.

CTCP BCG Energy, công ty con của Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa công bố kết quả phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm. Ngày đáo hạn ngày 26/4/2024.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng toàn bộ 6,49 triệu cổ phần của các cổ đông tại CTCP Điện gió BCG Khai Long 1; toàn bộ quyền liên quan đến dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1.

Số trái phiếu này được áp dụng với lãi suất cố định 10%/năm với kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần.

Theo BCG, số tiền thu được từ trái phiếu phát hành thêm nhằm mục đích hợp tác đầu tư hoặc/và đầu tư phát triển dự án dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do CTCP Điện gió BCG Khai Long 1 làm chủ đầu tư.

Kết quả công bố, một công ty chứng khoán đã đứng ra mua toàn bộ lô trái phiếu này. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ là CTCP Chứng khoán Bảo Minh.

Được thành lập năm 2017 nhưng mãi đến năm 2019, BCG Energy mới bắt đầu huy động thông qua kênh phát hành trái phiếu. Năm 2019, doanh nghiệp phát hành gần 116 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Sang đến năm 2020, con số này đã lên 335,75 tỷ đồng với kỳ hạn 3 - 7 năm. Năm 2021 là lần đầu tiên công ty huy động với số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng.

Theo cập nhật của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2020 là 1.681 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hết năm 2020 gần 5,6 lần, tương ứng với giá trị 9.396 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 0,16 lần. Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,15 lần đầu năm lên 0,2 lần, ứng với giá trị 336 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, doanh nghiệp đã chuyển từ trạng thái lỗ 5,4 tỷ đầu năm sang có lãi 375 triệu đồng.

Nói thêm về dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long giai đoạn 1, đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 1/2016. Dự án được xây dựng trên diện tích đất liền và mặt biển trên thềm lục địa là 2.165 ha; công suất 100 MW; tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng.

Dự kiến khi dự án hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành khai thác sẽ cung cấp 328 triệu kWh cho lưới điện quốc gia, góp phần thay đổi diện mạo Đất Mũi, Cà Mau.

chọn