Ngân hàng Nhà nước, dự án BT Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 3 ngân hàng và 12 tập đoàn kinh tế có tên trong danh sách kiểm toán năm 2020

Ở lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính, trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 16 cuộc kiểm toán. Các đơn vị có tên trong danh sách kiểm toán năm sau gồm Ngân hàng Nhà nước, 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 3 ngân hàng thương mại.

Theo kế hoạch kiểm toán năm 2020 được Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội, năm sau, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 146 cuộc kiểm toán, giảm 44 cuộc so với kế hoạch đưa ra đầu năm 2019.

hdp_hhbm

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc cho biết năm 2020 sẽ thực hiện 146 cuộc kiểm toán. (Ảnh: Thanh Niên).

Ở lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan quản lí, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019, kết hợp với việc đánh giá công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước dự kiến sẽ thực hiện 16 cuộc kiểm toán. Danh sách các đơn vị kiểm toán gồm Ngân hàng Nhà nước, 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 3 ngân hàng là Agribank, Vietcombank và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nội dung trọng tâm là kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lí, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018.

Thông qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp xử lí nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng theo quyết định của Quốc hội và Thủ tướng.

Ở lĩnh vực ngân sách Nhà nước, ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo của Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc cho biết dự kiến kiểm toán 12 Bộ, cơ quan trung ương và 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tập trung kiểm toán tổng hợp tại các cơ quan tài chính, để đánh giá toàn diện công tác quản lí, điều hành thu chi ngân sách, xác nhận báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Đồng thời, triển khai các nội dung kiểm toán trọng yếu theo hướng dẫn mục tiêu, nội dung kiểm toán của ngành.

Dự án BT Thủ Thiêm, đường sắt đô thị Hà Nội vào tầm ngắm kiểm toán năm 2020

Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến lựa chọn một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán, nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lí, sử dụng tài chính công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần giảm nợ công, phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ thực hiện kiểm toán đối với "việc phân bổ, quản lí và sử dụng nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, và dự phòng 10% tại các bộ ngành, địa phương do Quốc hội giao" theo Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 26/6/2019 của Quốc hội.

Ở lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết danh sách các dự án này gồm dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ thiêm (quận 2, TP HCM), dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai II, III TP Hà Nội, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, các tuyến đường trên tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Ngoài ra, danh sách còn có các dự án thủy lợi như Hồ chứa nước Đồng Mít, hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, hồ chứa nước Sông Lũy, dự án vệ sinh môi trường TP HCM; đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn…

chọn