Nghệ An đấu giá 33 lô đất, khởi điểm hơn 40 tỷ đồng

34 lô đất tại xóm Nam Kim Hòa và Bắc Kim Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ được đấu giá vào ngày 22/4 tới đây.

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc tế - IPA vừa ra thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại xóm Nam Kim Hòa và Bắc Kim Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, mỗi lô đất có diện tích từ 160 m2 đến 207,8 m2. Giá khởi điểm từ 960 triệu đồng đến gần 1,588 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 90 triệu đồng đến 150 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

 Danh sách các lô đất sắp đấu giá.

Thời gian xem tài sản từ nay đến ngày 21/4 tại Khu quy hoạch chia lô đất ở tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

Thời gian bán hồ sơ và đăng ký đấu giá từ ngày thông báo đến ngày 19/4 tại UBND xã Nghi Thuận và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc tế IPA.

Nộp chứng từ nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá và đơn đăng ký vào thùng phiếu từ 7h30 đến 11h ngày 22/4 tại trụ sở UBND xã Nghi Thuận.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào giờ hành chính ngày 19, 20/4 và đến 16h ngày 21/04/2022 vào tài khoản 565655999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc tế - IPA mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, chi nhánh Vinh.

Đấu giá theo hình thức bằng bỏ phiếu kín gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ được diễn ra vào lúc 13h30 ngày 22/4 tại Hội trường UBND xã Nghi Thuận.

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.