Nghệ An đề xuất thu hồi gần 1.835 ha làm 920 dự án

UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh thông qua danh mục 565 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi gần 1.835 ha để thực hiện 930 công trình, dự án mới trên địa bàn tỉnh.

Theo báo Nghệ An, ngày 27/11, địa phương có chương trình thẩm tra một số dự thảo nghị quyết liên quan đến chuyển đổi mục đích, thu hồi đất. Cụ thể, hai dự thảo nghị quyết được thẩm tra.

Với dự thảo Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hơn 420 ha đất trồng lúa và gần 30 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 365 công trình, dự án tại 21 huyện, thành, thị xã.

Trong đó, nhiều nhất là huyện Yên Thành có 65 công trình, dự án. Tiếp đó là huyện Đô Lương 57 công trình, dự án; huyện Quỳnh Lưu có 39; TP Vinh có 35 công trình, dự án; huyện Hưng Nguyên có 31; huyện Nghi Lộc có 25; huyện Nam Đàn 24; huyện Thanh Chương 17 công trình, dự án…

Nghệ An đề xuất thu hồi gần 1.835 ha làm 920 dự án  - Ảnh 1.

Nghệ An đề xuất thu hồi gần 1.835 ha làm 920 dự án. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh thông qua danh mục 565 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi gần 1.835 ha. 

Trong đó có hơn 620 ha đất trồng lúa; hơn 23 ha đất rừng phòng hộ và gần 1.190 ha đất khác.

Nhiều nhất là huyện Yên Thành với 73 công trình, dự án. Tiếp đó là huyện Đô Lương có 64 công trình, dự án; TP Vinh có 67; huyện Quỳnh Lưu 49; huyện Hưng Nguyên 38 ; huyện Nam Đàn 31 công trình, dự án; huyện Diễn Châu 30; huyện Nghi Lộc 28; huyện Thanh Chương 25; huyện Nghĩa Đàn và Tân Kỳ đều có 23 công trình, dự án…

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình trình Thường trực HĐND đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 4 để HĐND tỉnh xem xét, thông qua hai dự thảo nghị quyết chuyển đổi, thu hồi đất để thực hiện 930 công trình, dự án mới trên địa bàn tỉnh.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.