Nha Trang: Tạm dừng tắm biển, cấm tập trung đông người

UBND thành phố Nha Trang - Khánh Hòa đã có thông báo triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Nha Trang: Tạm dừng tắm biển, cấm tập trung đông người - Ảnh 1.

Người dân Nha Trang tắm biển vào chiều 31/3. (Ảnh