Những doanh nghiệp BĐS khu công nghiệp đầu tiên công bố BCTC: Hầu hết đạt trên 50% kế hoạch lợi nhuận năm

Một số doanh nghiệp thuộc nhóm BĐS khu công nghiệp như nhóm Sonadezi Long Thành, Sonadezi Giang Điền, Tín Nghĩa (TIP), Nam Tân Uyên,... đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với kết quả kinh doanh khả quan, hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện được trên 50% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng đầu kinh doanh.

Quý kinh doanh thứ hai của năm 2023 vừa kết thúc, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp bắt đầu công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm. 

Những đơn vị đầu tiên công BCTC hầu hết thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp (KCN) như nhóm Sonadezi, nhóm VRG,..., hầu hết đều có kết quả kinh doanh khởi sắc so với cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện được 50% mục tiêu kinh doanh sau nửa năm.

Đơn cử như CTCP Sonadezi Giang Điền (mã chứng khoán: SZG), lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 120% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện được hơn 91% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Riêng trong quý II, doanh thu mảng nhà xưởng của công ty tăng gần 49% so với cùng kỳ. Đây cũng là một trong những mảng được công ty nhấn mạnh trong kế hoạch nâng cao hiệu quả kinh doanh năm nay.  

Tại thời điểm cuối quý II, khoản đầu tư (đã trừ giá trị hao mòn lũy kế) vào các dự án nhà xưởng cho thuê chiếm 24% trong tổng giá trị bất động sản đầu tư của doanh nghiệp. Đồng thời, công ty cũng ghi nhận 1,8 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện từ khách hàng trả trước tiền thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Giang Điền, trong khi đầu năm không có khoản doanh thu này.

Một đơn vị khác trong nhóm Sonadezi là CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng với doanh thu thuần tăng 3%, đạt 210,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 16%, đạt 45,7 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 50,6% mục tiêu lợi nhuận năm.  

Trong đó, riêng quý II, doanh thu của công ty chủ yếu đến từ cho thuê nhà xưởng; cho thuê đất, phí quản lý; kinh doanh nước; kinh doanh xử lý nước thải,... Các khoản thu trên đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý II, hàng tồn kho của Sonadezi Long Thành tăng gần 50% so với đầu năm, chủ yếu ghi nhận chi phí san lấp, xây dựng các hạng mục dở dang thuộc Khu dân cư Tam An. Đây là dự án mà công ty dự kiến sẽ triển khai bán hàng trong năm nay. 

CTCP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) cũng ghi nhận một quý II kinh doanh khả quan với lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục kể từ khi niêm yết là 41,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 193,6 tỷ đồng, tăng 7% và lợi nhuận sau thuế 68,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 111,5 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, sau 6 tháng đầu năm kinh doanh, Sonadezi Long Bình đã thực hiện được 61,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Hay CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) cũng đạt 51,3% mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng kinh doanh với doanh thu thuần 351 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng.

Mảng cho thuê đất và phí quản lý vẫn là nguồn đóng góp chính vào cơ cấu doanh thu thuần của doanh nghiệp, bên cạnh đó, công ty cũng có thêm doanh thu từ nhà liên kế tuyến phố thương mại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước so với cùng kỳ.

 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) đạt doanh thu thuần 118 tỷ đồng, giảm 13% và lợi nhuận sau thuế 155,3 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 284,45 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty cũng thực hiện 54,6% chỉ tiêu năm nay. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Nam Tân Uyên cho thấy, trong nửa đầu năm nay, ngoài dòng tiền từ thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác, công ty cũng có nguồn thu từ thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác và thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia. Bên cạnh đó, công ty cũng có dòng tiền từ đi vay hơn 140 tỷ đồng.

Do đó, dòng tiền thuần của Nam Tân Uyên vẫn dương sau khi chi hơn 180 tỷ đồng để trả nợ gốc vay; trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu và chi hơn 710 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư. 

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất, qua đó cho biết lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần giảm 9%, còn 69,8 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế tăng 59%, đạt 28 tỷ đồng, thực hiện được 17% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Riêng trong quý II, doanh thu chủ yếu đến từ phí cơ sở hạ tầng, phí nước thải, doanh thu từ BĐS Thống Nhất,... Biên lợi nhuận gộp giảm, lợi nhuận gộp của công ty giảm 18% so với cùng kỳ. Song, nhờ khoản lãi từ tiền cho vay tăng và ghi nhận 2 tỷ đồng lãi từ doanh nghiệp liên danh liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ 4,9 tỷ đồng. Kết quả, Tín Nghĩa báo lãi sau thuế quý II tăng 30% đạt 15,2 tỷ đồng.