Lợi nhuận Sonadezi Châu Đức tăng 57% trong quý II, đang rót hơn 80% tổng tài sản cho các dự án BĐS

Quý II, doanh thu thuần của Sonadezi Châu Đức tăng 10% so với cùng kỳ. Nhờ biên lợi nhuận tăng cao, công ty báo lãi sau thuế tăng 57%.

CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023, qua đó cho biết đã ghi nhận doanh thu thuần quý là 288 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ghi nhận thêm 11,7 tỷ đồng doanh thu nhà liên kế tuyến phố thương mại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước (với biên lợi nhuận gộp 77%).

Bên cạnh đó, mảng cho thuê đất và phí quản lý vẫn là nguồn đóng góp chính vào cơ cấu doanh thu thuần trong quý, chiếm tỷ trọng 91,5%.

Trong quý, ngoài hai mảng hoạt động thể thao golf và nhà hàng; hoạt động xử lý nước thải kinh doanh dưới giá vốn, phần lớn các mảng hoạt động của Sonadezi Châu Đức có biên lợi nhuận gộp tăng so với cùng kỳ. Trong đó, mảng hoạt động chính là cho thuê đất và phí quản lý ghi nhận biên lợi nhuận gộp tăng từ 36% cùng kỳ lên 54%. 

 KQKD của Sonadezi Châu Đức. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Qua đó, công ty báo tổng lợi nhuận gộp 138 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng, cũng tăng 57% so với cùng kỳ. 

Song, do kết quả kinh doanh ảm đạm vào quý I, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Sonadezi Châu Đức lần lượt giảm 35% và 21% so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức 351 tỷ đồng và 108 tỷ đồng. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 210,3 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa chặng đường, công ty đã thực hiện được 51,3% mục tiêu năm. 

Nhờ khoản lợi nhuận trên, nửa đầu năm nay, công ty duy trì dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương. Song, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều âm do các khoản chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định cũng như để trả nợ gốc vay. 

Do đó, dòng tiền thuần trong nửa đầu năm của Sonadezi Châu Đức âm hơn 104 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 54,6 tỷ đồng. Qua đó, lượng tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý II của doanh nghiệp đã giảm gần 40% so với đầu năm, còn 161,6 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt giảm, giá trị các bất động sản đầu tư cũng giảm 3% do hao mòn lũy kế (nguyên giá không đổi), ghi nhận giá trị còn lại là gần 1.089 tỷ đồng, bao gồm các cơ sở hạ tầng, nhà xưởng và quyền sử dụng đất.

Song, giá trị hàng tồn kho tăng 1,8% lên 1.367,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng tại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị Châu Đức (đạt 1.362 tỷ đồng).

Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng 4,7% lên 2.827 tỷ đồng, do tăng chi phí cho dự án Golf Châu Đức và chi phí chuẩn bị đầu tư, tư vấn, xây dựng tại dự án Khu công nghiệp Châu Đức. Còn khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục này là chi phí đề bù giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Châu Đức là 2.245 tỷ đồng vẫn không đổi so với đầu năm. 

Tại thời điểm cuối quý II, giá trị đầu tư cùng các chi phí rót vào bất động sản nói trên chiếm 83% tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức. Tổng tài sản của công ty đạt 6.346 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với đầu năm. 

Mặt khác, về phần nguồn vốn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn là dư nợ thuê tài chính 2.413 tỷ đồng, giảm 8,4% so với đầu năm. Bên cạnh đó, công ty cũng có gần 294 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện (cả ngắn và dài hạn), chủ yếu đến từ khách thuê đất khu công nghiệp.  

chọn
Din Capital bắt đầu xây dựng toà tháp đôi Danang Landmark bên sông Hàn, chính thức lấn sân bất động sản
Khu phức hợp Danang Landmark do Cosmo Housing làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn 1.200 tỷ, thi công xây dựng từ tháng 1/2024. Đây là dự án bất động sản đầu tay của Din Capital - chủ thương hiệu bê tông Dufago.