Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

Video toàn cảnh các khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm.

 Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất tiếp giáp ngõ 6 Miêu Nha

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất tiếp giáp ngõ 6 Miêu Nha, đối diện trung tâm đào tạo lái xe với diện tích khoảng 19.309,457 m2.

Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp ngõ 6, đường quy hoạch sát đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển.

 Khu đất này có nhiều nhà dân.

 Khu đất đối diện trung tâm đào tạo lái xe.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường 70.

17. Khu đất tiếp giáp đường 70, gần UBND phường Đại Mỗ

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với đường 70, gần UBND phường Đại Mỗ, diện tích khoảng 27.472,150 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi ở nút giao Sa Đôi - Đại Mỗ, gần UBND phường Đại Mỗ.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ FLC Garden City.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ dự án Louis City.

18. Khu đất gần ngõ 100 Trung Văn

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất gần ngõ 100 Trung Văn với diện tích khoảng 13.526,213 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học nhìn từ đường Trung Văn.

 Khu đất nhìn từ đường Cương Kiên.

 Khu đất nhìn từ đường Tố Hữu.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)