Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

Video toàn cảnh các khu đất sắp thu hồi xây trường học.

 

7. Khu đất trong ngõ 57 Mễ Trì

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất trong ngõ 57 Mễ Trì với diện tích khoảng 7.070,946 m2.

Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học tiếp giáp với ngõ 57 Mễ Trì.

 Gần công ty Điện lực Nam Từ Liêm.

 Khu đất này tiếp giáp khu dân cư.

 Toàn cảnh khu đất.

8. Khu đất gần chung cư Coma 6, tiếp giáp đường 70

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất gần chung cư Coma 6, tiếp giáp với đường 70, diện tích khoảng 45.878,683 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp đường 70, cầu Ngà.

 Khu đất tiếp giáp với tuyến đường ven sông cầu Ngà đang xây dựng.

 Toàn cảnh khu đất  trên thực tế.

9. Khu đất đối diện mục 8 qua đường 70

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất đối diện mục 8 qua đường 70 với diện tích khoảng 23.767,735 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi ở nút giao đường 70 và đường ven sông cầu Ngà.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường 70.

 Khu đất từ tuyến đường ven sông cầu Ngà đang xây dựng.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)