Nợ tiền sử dụng đất sau 28/2 sẽ thanh toán theo khung giá mới

Cục Thuế TP Hà Nội vừa ra văn bản hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân làm thủ tục và trả nợ tiền sử dụng đất trước 28/2.

Đây là nội dung trong thông báo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất của Cục thuế TP Hà Nội.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán, thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2.

Từ 1/3, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Cục Thuế cũng lưu ý người dân nên tránh trả nợ tiền sử dụng đất sau ngày 28/2. Bởi vì tiền sử dụng đất phải nộp từ năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, thậm chí có thể cao gấp hàng chục lần.

Để bảo đảm việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, Cục Thuế Hà Nội lưu ý các hộ gia đình, cá nhân rà soát, xem kỹ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không.

Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách nhà nước, các hộ gia đình, cá nhân cần liên hệ sớm với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các quận, huyện, thị xã để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019 trước ngày 28/2.


chọn