Novaland báo lỗ quý I, dòng tiền âm hơn 3.000 tỷ đồng do trả nợ

Doanh thu giảm mạnh cùng với việc không có khoản lãi mua rẻ như cùng kỳ, Novaland lỗ sau thuế 410 tỷ đồng trong quý I. Đây cũng là quý đầu tiên công ty lỗ kể từ năm 2016 đến nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), công ty lỗ sau thuế 410 tỷ đồng trong quý I, trong khi cùng kỳ lãi hơn nghìn tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ kể từ khi niêm yết vào năm 2016 đến nay. 

Trong quý, doanh thu từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hoạt động tư vấn quản lý, phát triển dự án, tư vấn bán hàng, cho thuê tài sản và dịch vụ khác đều giảm so với cùng kỳ, dẫn đến doanh thu thuần giảm 69% còn 604 tỷ đồng.

Mặt khác, công ty cũng không ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ gần 1.270 tỷ đồng như cùng kỳ, dẫn đến khoản thu nhập khác giảm mạnh. 

Nguồn thu lớn nhất trong quý của Novaland đến từ hoạt động tài chính với các khoản lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư, lãi tiền cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng,... Tổng doanh thu tài chính đạt 920 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. 

 KQKD hợp nhất quý I/2023 của Novaland. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Trong quý I, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm hơn 1.412 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản chi trả tiền lãi vay và tăng hàng tồn kho, tăng các khoản phải thu.

Tại thời điểm cuối quý I, tổng giá trị tồn kho mà công ty ghi nhận là gần 136.905 tỷ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm, chủ yếu tăng tại bất động sản để bán đang xây dựng, cũng là khoản chiếm phần lớn trong danh mục tồn kho của Novaland. Công ty không cho biết cụ thể các dự án này. 

Tính trong tổng tài sản của doanh nghiệp (256.194 tỷ đồng), hàng tồn kho chiếm tỷ trọng hơn 53,4%.

Mặt khác, Novaland có tỷ đồng 16.617 tỷ đồng khoản trả trước từ người mua theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản để bán của công ty, tăng 4% so với đầu năm. 

Ở diễn biến khác, tổng giá trị tài sản tại thời điểm cuối quý I nói trên đã giảm 0,6% so với đầu năm, chủ yếu do lượng tiền mặt của Novaland giảm gần 40% so với đầu năm, còn 5.481 tỷ đồng. 

Trong đó, 4.744 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc 1 - 3 tháng, lãi suất 3,6 - 6%/năm; 113,5 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ban đầu trên 3 tháng, lãi suất 4,6 - 9,5%/năm; còn lại là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và khoản đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu. 

Lượng tiền sụt giảm là do trong quý, ngoài khoản chi cho các hoạt động kinh doanh như đã đề cập, Novaland cũng chi gần 2.228 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, từ đó kéo âm dòng tiền từ hoạt động tài chính dẫn đến dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 3.236 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối quý I, tổng dư nợ tài chính của công ty ở mức 62.729 tỷ đồng, giảm 3,3% so với đầu năm, gồm dư nợ trái phiếu là 43.896 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ngắn hạn là 20.924 tỷ đồng, phần lớn đến từ các lô trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm nay. 

Tag:
chọn
Hà Nam sắp có 400 lô liền kề, biệt thự bên Quốc lộ 1A từ dự án của Xây dựng Trung Đông
Dự kiến từ nay đến quý II/2025, Xây dựng Trung Đông sẽ triển khai xây dựng Khu nhà ở đô thị thuộc địa bàn phường Hoàng Đông và Phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên. Dự án này có quy mô hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư gần 650 tỷ đồng.