Novaland đề xuất hai phương án thanh toán lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Novaland vừa đưa ra hai phương án thay đổi việc thanh toán gốc lãi đối với lô trái phiếu mã NVLH222006, với phương án một, công ty sẽ thanh toán tiền gốc chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn trái phiếu. Về phương án hai, Novaland sẽ thanh toán trái phiếu bằng tài sản thuộc một dự án do công ty con của công ty làm chủ đầu tư.

CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã NVLH222006.

Cụ thể, Novaland đã đưa ra hai phương án thay đổi việc thanh toán gốc lãi đối với lô trái phiếu trên. 

Với phương án 1, tiền gốc trái phiếu sẽ được công ty thanh toán chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn trái phiếu.

Theo đó, tiền lãi phát sinh đối với khoản nợ trong thời gian thanh toán nợ (tiền lãi phát sinh) được tính bằng mức lãi suất trái phiếu theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. Còn khoản nợ sẽ được thanh toán một lần vào ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ.

Đối với phương án 2, Novaland sẽ thanh toán trái phiếu bằng tài sản (sản phẩm bất động sản, quyền tài sản liên quan đến sản phẩm bất động sản) thuộc một dự án do công ty con của Novaland làm chủ đầu tư.

Lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 3/2022, giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm, theo kế hoạch cũ sẽ đáo hạn vào tháng 3/2024.

Cũng liên quan đến lô trái phiếu trên, trước đó, tại ngày 22/2, CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã có các thông báo nhấn mạnh việc Novaland trễ hẹn thanh toán lô trái phiếu NVLH2123009, dẫn đến vi phạm chéo đối với hai lô trái phiếu khác trong đó có lô trái phiếu mã NVLH2224006.

Riêng với trái phiếu NVLH2224006, PSI cho biết, Novaland đã không bổ sung tài sản bảo đảm đúng thời hạn theo Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu số 243/NQ-HNNSHTP ngày 12/12/2022.

"Việc bổ sung tài sản bảo đảm không đúng hạn của tổ chức phát hành được coi là sự kiện vi phạm giá trị tài sản bảo đảm theo Điều 8.1 (a) tại các Điều khoản và Điều kiện trái phiếu NVLH2224006.

Đồng thời, tổ chức phát hành không thanh toán đúng hạn cho trái phiếu NVLH2123009 theo Công văn số 220/TB-CKDK ngày 21/2/2023 của PSI về việc thông báo sự kiện vi phạm không thanh toán và không khắc phục đầy đủ, đúng hạn theo các quy định tại Văn kiện trái phiếu NVLH2123009.

Với sự kiện này, tổ chức phát hành được coi là vi phạm theo sự kiện vi phạm chéo quy định tại Điều 8.1 (e) tại các Điều khoản và Điều kiện trái phiếu NVLH2224006", thông báo của PSI cho biết.

PSI cũng đưa ra thông báo ngày chốt mã trái phiếu NVLH2224006 là ngày 6/3.

chọn
VSIP II Quảng Ngãi có thể bắt đầu cho thuê từ quý III/2025, chủ đầu tư dự phóng doanh thu khủng
Thông tin từ chủ đầu tư, KCN VSIP II Quảng Ngãi dự kiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào quý III/2025, kế hoạch cho thuê 25- 50 ha/năm, giá cho thuê dự kiến 65 - 80 USD/m2, tổng doanh thu đến năm 2032 dự kiến là 252,55 triệu USD.