Novaland lỗ thêm hơn 480 tỷ đồng sau soát xét

Theo BCTC đã soát xét, Novaland báo lỗ sau thuế hợp nhất hơn 1.094 tỷ đồng, chênh lệch hơn 482,2 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, trong đó, công ty báo lỗ sau thuế hợp nhất hơn 1.094 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lỗ 611 tỷ đồng (chênh lệch hơn 482,2 tỷ đồng).

 Chênh lệch trong lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên BCTC bán niên đã soát xét. (Nguồn: BCTC Novaland).

Theo báo cáo tài chính soát xét, Novaland ghi nhận giá vốn tăng 15,5% so với báo cáo tự lập lên 1.181 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp của công ty giảm 23% còn 477 tỷ đồng sau soát xét.

Thu nhập khác của Novaland giảm từ 275,8 tỷ đồng theo báo cáo tự lập về còn 26,7 tỷ đồng, còn chi phí khác tăng lên. Qua đó, Novaland ghi nhận lỗ khác 6 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi 296 tỷ đồng.

Giải trình về khoản lỗ thêm hơn 482,2 tỷ đồng trên, Novaland cho biết, khoản chênh lệch này chủ yếu do công ty trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Song, Novaland đã có thỏa thuận về lịch thu tiền và dự kiến thu về gần 284 tỷ đồng trong năm nay.

Ngoài điều chỉnh các chỉ tiêu trên, trong báo cáo bán niên soát xét lần này đơn vị chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính của Novaland là Công ty TNHH PwC (Việt Nam) cho biết, các yếu tố như sự tác động kết hợp của thiếu hụt dòng tiền, các nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả, các hạn chế về khả năng huy động vốn trên thị trường tài chính đã gia tăng áp lực thanh khoản trong ngắn hạn cho Novaland từ cuối năm 2022 đến thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán trên cho biết thêm, tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ, Novaland đã vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay trái phiếu. 

Theo PwC, từ những yếu tố trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng trọng yếu đến khả năng hoạt động liên tục của Novaland.

Đơn vị kiểm toán cũng cho biết thêm, giả định về hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng mà đơn vị này có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cùng với đó là việc thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Phản hồi ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán trên báo cáo soát xét, Novaland cho biết, công ty đã cập nhật và chia sẻ minh bạch các khó khăn hiện nay như tình hình kinh tế thế giới, khu vực đang có nhiều biến động, lãi suất tăng cao cũng như các chậm trễ pháp lý đang ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh và thanh khoản của công ty.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.