Novaland phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

Từ đầu năm đến nay, Novaland liên tiếp huy động vốn qua kênh trái phiếu từ thị trường trong nước lẫn thị trường nước ngoài.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa phát hành thành công trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Cụ thể, công ty Credit Suisse (Singapore) Limited đã bảo lãnh cho Novaland phát hành 1.500 trái phiếu với tổng giá trị 300 triệu USD (tương đương mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu).

Thị trường của đợt phát hành trái phiếu này là thị trường quốc tế trừ thị trường Mỹ (chỉ được phép trong một số trường hợp ngoại lệ), Nhật Bản, Trung Quốc, Cayman Islands, Việt Nam và các thị trường khác theo quy định phát hành trái phiếu quốc tế. Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Số trái phiếu trên có lãi suất 5,25%/năm, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 16/7/2026. Lãi trái phiếu sẽ được công ty thanh toán 6 tháng/lần. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn (trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc trường hợp thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu).

Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/trái phiếu và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.915,9912 cổ phiếu/trái phiếu.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu lần này là để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động khác của Novaland và các công ty thành viên.

Tại thời điểm 31/3/2021, nợ vay tài chính của Novaland là 45 tỷ đồng, trong đó có 15 tỷ đồng từ tiền vay ngân hàng (cả trong và ngoài nước), gần 22 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu, còn lại là vay từ bên thứ ba và từ các công ty liên kết.

Trong năm nay, Novaland cũng đã trải qua hai lần huy động vốn từ kênh trái phiếu trong nước. Giữa tháng 7 vừa qua, công ty tiếp tục công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng lần thứ 3 với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng.

chọn