PC1 dừng kế hoạch chuyển nhượng công ty con

PC1 dừng kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn góp tại PC1 - Đại Mỗ cho PC1 - Miền Bắc. Đây là 2 công ty con do PC1 sở hữu 100% vốn điều lệ), cùng lĩnh vực kinh doanh xây lắp điện.

CTCP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) công bố nghị quyết về việc dừng chuyển nhượng 100% vốn góp của PC1 tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Đại Mỗ (PC1 – Đại Mỗ) cho Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Miền Bắc (PC1 – Miền Bắc), thay vì thực hiện việc chuyển nhượng này vào tháng 7 như kế hoạch trước đó.

Theo đó, PC1 – Miền Bắc và PC1 – Đại Mỗ vẫn là hai công ty con độc lập của PC1.

Thông tin về 2 công ty con trên, PC1 – Đại Mỗ được thành lập năm 2008, vốn điều lệ là 5 tỷ đồng (tại thời điểm cuối năm 2021), lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là xây lắp điện. Cùng lĩnh vực kinh doanh, PC1 – Miền Bắc, thành lập năm 2012, vốn điều lệ là 10,2 tỷ đồng (tại thời điểm cuối năm 2021). Tính tới cuối quý II, cả hai đơn vị này đều do PC1 nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Liên quan đến hoạt động đầu tư, tháng 7 vừa qua, HĐQT PC1 thông qua nghị quyết nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Nomura Asia Investment (Viet Nam) Pte. Ltd, trong đó, 70% vốn góp nhận chuyển nhượng từ Normura Holdings, Inc và 30% vốn góp nhận chuyển nhượng từ JAFCO Group Co., Ltd.

Hồi tháng 4, PC1 góp vốn thành lập CTCP đầu tư EDI Mekong (ngành nghề chính là sản xuất điện) với số tiền 4 tỷ đồng, tương ứng 400.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của đơn vị mới. EDI Mekong do ông Đỗ Thanh Tùng làm đại diện pháp luật.

Cũng trong tháng 4, CTCP Western Pacific trở thành công ty liên kết của PC1 sau khi PC1 hoàn tất việc mua lại 7 triệu cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu và mua thêm 11,5 triệu cổ phiếu phát hành mới (tương đương tăng thêm 23,08% quyền sở hữu) và nâng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của PC1 tại đơn vị liên kết này từ 7% lên 30,08%.

Về hoạt động gần đây của doanh nghiệp, HĐQT PC1 vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành gần 35,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV sau khi được UBCKNN chấp thuận. Kết thúc đợt phát hành, dự kiến vốn điều lệ của PC1 tăng từ 2.351,6 tỷ đồng lên 2.704 tỷ đồng. 

chọn