Phú Tài chốt ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Phú Tài thông báo ngày 23/12 là đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 10%, dự kiến số tiền chi trả tạm ứng là 68 tỷ đồng.

CTCP Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) vừa thông báo ngày 23/12 là đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

Tỷ lệ tạm ứng là 10%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, như vậy, với hơn 68 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, Phú Tài sẽ chi khoảng 68 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức.

Công ty dự kiến thanh toán vào ngày 6/1/2023. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 theo báo cáo tài chính. 

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến với tỷ lệ là trên 35%. 

Nói thêm về tình hình hoạt động kinh doanh của Phú Tài, luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 5.164 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu là doanh thu từ việc bán các sản phẩm gỗ và đá. Doanh thu từ bất động sản đã bán đạt 358 tỷ đồng, giảm 21%. Lợi nhuận sau thuế đạt 425 tỷ đồng, tăng 7%.

Các con số này tương đương công ty đã thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Song, trong báo cáo cập nhật gần đây về doanh nghiệp, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết có quan điểm kém tích cực hơn đối với triển vọng nhu cầu khách hàng từ thị trường trong nước và xuất khẩu.   

Đơn vị này giả định mảng đồ gỗ nội thất Việt Nam và doanh thu xuất khẩu của Phú Tài sẽ duy trì diễn biến kém tích cực trong nửa đầu năm 2023 trước khi phục hồi. Theo đó, lợi nhuận ròng cốt lõi năm nay của Phú Tài (không bao gồm bất động sản (BĐS) và ghi nhận một lần thiệt hại do cháy) sẽ giảm 9% từ mức cơ sở thấp năm 2021 trước khi phục hồi 7% so với cùng kỳ trong năm 2023. 

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.