Phú Yên đấu giá 17 lô đất ở tại huyện Đồng Xuân, khởi điểm từ 414 triệu đồng/lô

17 lô đất ở tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, có diện tích từ 150 m2/lô đến 170 m2/lô.

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân.

Cụ thể là quyền sử dụng 17 lô đất ở tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Diện tích các lô đất từ 150 m2/lô đến 170 m2/lô.

17 lô đất ở có mức giá khởi điểm từ 414 đến 734,4 triệu đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 9,16 tỷ đồng.

 Thông tin 17 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

Về hiện trạng, khu đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mục đích sử dụng của các lô đất là đất ở nông thôn với thời gian sử dụng ổn định lâu dài.

Khách hàng xem tài sản trong giờ hành chính ngày 3/11 và ngày 4/11 tại xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Thời gian bán hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 20/10 đến 17h ngày 8/11 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân, địa chỉ 68 Trần Phú, khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày 11/11.

Buổi công bố giá và đấu giá tài sản được tổ chức vào 8h ngày 11/11 tại hội trường UBND xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

chọn
Lãi năm 2022 của Khải Hoàn Land tăng nhờ hoạt động tài chính, có hơn 6.100 tỷ đồng các khoản phải thu
Năm 2022, Khải Hoàn Land báo lãi sau thuế tăng 7%, đạt 442,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính. Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối năm 2022, công ty có hơn 6.163 tỷ đồng khoản phải thu, tăng 17,5% so với đầu năm.