Quảng Bình giao hơn 9,7 ha đất để xây dựng Dự án Khu nhà ở thương mại Dinh Mười III

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định giao hơn 9,7 ha đất cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Quảng Ninh và Công ty Cao Nguyên - TNHH để xây dựng Dự án Khu nhà ở thương mại Dinh Mười III.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Quảng Ninh và Công ty Cao Nguyên - TNHH để thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại Dinh Mười III tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Đợt 1).

51922831_296379117741139_6323105300471611392_n

Ảnh: Quảng Bình.

Theo đó, UBND tỉnh này đã quyết định chuyển mục đích sử dụng 96.122,7 m2 (hơn 9,6 ha) đất tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh sang đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ; đất giao thông; đất thủy lợi).

Đồng thời UBND tỉnh Quảng Bình đã giao cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Quảng Ninh và Công ty Cao Nguyên 97.353,1 m2 đất (hơn 9,7 ha, bao gồm: 96.122,7 m2 đất chuyển mục đích sử dụng ở trên và và 1.230,4 m2 đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Gia Ninh quản lý) để thực hiện Dự án.

Theo quyết định này, diện tích đất ở tại nông thôn: 50.618,6 m2; diện tích đất thương mại, dịch vụ: 2.333,4 m2; diện tích đất giao thông: 41.675,0 m2; diện tích đất thủy lợi: 2.726,1 m2

Trong số diện tích đất này, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 50.618,6 m2 (đất ở tại nông thôn) và giao đất không thu tiền sử dụng đất: 46.734,5 m2 (bao gồm: đất thương mại, dịch vụ; đất giao thông; đất thủy lợi) để xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

Quyết định cũng nêu rõ sau khi xây dựng hoàn thành chủ đầu tư bàn giao lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý theo đúng quy định. Thời hạn giao đất của dự án đến ngày 11/4/2022. 

Theo thông tin trên báo Đấu thầu, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Quảng Ninh có vốn điều lệ 120 tỉ đồng, có địa chỉ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Trong vòng gần 3 năm trở lại đây, công ty này được công khai trúng Gói thầu Tuyến đường liên xã Yên Hóa - Xuân Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) với giá trúng thầu 5,095 tỉ đồng (giá gói thầu 5,104 tỉ đồng, chênh lệch 9 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rộng rãi 0,17%).

Còn Công ty Cao Nguyên TNHH có vốn điều lệ 300 tỉ đồng, địa chỉ tại phố Hoa Phượng, khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Trong vòng 3 năm trở lại đây, công ty này được công khai trúng Gói thầu Toàn bộ phần xây lắp (giai đoạn 1) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp lòng đường, vỉa hè đường Nguyễn Trãi với giá trúng thầu 13,405 tỉ đồng của UBND TP Bắc Ninh. 

Trong vai nhà đầu tư, tháng 3/2018, công ty này cũng liên danh với Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cao Đức trúng thầu Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước trên địa bàn 2 xã Hương Mạc, Tam Sơn thuộc TX Từ Sơn theo hợp đồng BT với tổng mức đầu tư 673,865 tỉ đồng.

Theo Đời sống & Pháp lý

chọn