Quảng Ngãi dành hơn 400 tỷ đồng phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 452,5 tỷ đồng.

Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi hướng tới tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng cuộc sống của người dân và cung cấp tối đa tiện ích để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong sinh hoạt, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2025, Quảng Ngãi xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh đảm bảo về mặt pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật; đảm bảo sẵn sàng hạ tầng dùng chung trên cơ sở huy động nguồn lực có sẵn, đầu tư mới kết hợp với thuê dịch vụ công nghệ thông tin; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, có tích hợp và chia sẻ để phục vụ công tác quản lý và điều hành; Xây dựng kho dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu mở của các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao thông, môi trường, nông nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đảm bảo thực hiện các chức năng điều hành, giám sát, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ do các địa phương cung cấp; thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Quảng Ngãi, rút ra những kinh nghiệm để tiến tới triển khai trên diện rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Đến năm 2030, Quảng Ngãi sẽ đánh giá thực tiễn triển khai của giai đoạn trước, kinh nghiệm triển khai của Việt Nam và thực tiễn phát triển đô thị thông minh của thế giới để bổ sung triển khai các dịch vụ đô thị thông minh mới, đảm bảo chương trình xây dựng đô thị thông minh được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh và trên tất cả các lĩnh vực.

Để thực hiện những mục tiêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: xác định các thành tố cơ bản xây dựng đô thị thông minh gồm quy hoạch đô thị thông minh, xây dựng và quản lý đô thị thông minh, phát triển dịch vụ, tiện ích thông minh và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu số hoá trong quản lý đô thị. Trong định hướng công nghệ sẽ xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển đô thị thông minh; triển khai ứng dụng thông minh trên các lĩnh vực; giám sát đo lường quá trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh.
 

chọn
[Photostory] Khu vực gần 1.600 nhà, đất sẽ giải tỏa để cải tạo kênh Đôi tại quận 8, TP HCM
Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 có tổng chiều dài khoảng 4,3 km, với tổng số trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng là gần 1.600 trường hợp.