Liên danh Đèo Cả nhận hồ sơ yêu cầu gói thầu hơn 3.800 tỷ ở cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Liên danh DII - CTCP Tập đoàn Đèo Cả – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco đã được nhận hồ sơ yêu cầu gói thầu đầu tiên của đoạn cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoan 2021 – 2025.

Thông tin từ CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (DII, mã chứng khoán: HHV), Ban quản lý dự án 2 vừa có quyết định chấp thuận danh sách nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu gói thầu XL1 – Thi công xây dựng đoạn Km0+000 – Km30+000, dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, liên danh DII - CTCP Tập đoàn Đèo Cả – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco được nhận hồ sơ yêu cầu gói thầu đầu tiên của đoạn cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Đây là liên danh đã có đơn xin tham nhận thầu theo hình thức chỉ định thầu trước đó, được đánh giá đáp ứng yêu cầu. 

Gói thầu XL1 có trị giá khoảng 3.862 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 1.020 ngày (34 tháng) kể từ ngày khởi công.

Liên quan đến hoạt động đầu tư hạ tầng giao thông của DII, công ty đang hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức hợp đồng BOT).

Bên cạnh đó, công ty hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1. Ngoài ra, công ty cũng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả, đơn vị thực hiện dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Mặt khác, công ty đã thực góp 1.375,8 tỷ đồng, chiếm 11,28% tổng vốn đầu tư (tính tới ngày 31/12/2021) vào CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn nhằm thực hiện đầu tư xây dựng Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Nói thêm về hoạt động gần đây của DII, ngày 10/12, HĐQT công ty đã thông qua kết quả chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu, giá bán 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, công ty chào bán thành công 40,4 triệu cổ phiếu, số tiền thu về tương ứng là 404 tỷ đồng. Theo kế hoạch trước đó, công ty dự thu 2.673,8 tỷ đồng, phần lớn sẽ sử dụng cho hợp tác kinh doanh, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án vừa nêu trên.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.