Quảng Ninh sẽ mở mới 9 đường tỉnh lộ, có tuyến 8-10 làn xe

Quảng Ninh sẽ mở kéo dài 5 tỉnh lộ hiện tại, đồng thời mở mới 9 tuyến theo quy hoạch.

Hiện nay, Quảng Ninh có 14 tuyến tỉnh lộ (đường tỉnh - ĐT) và 10 tuyến đường đồng cấp tương đương dài 461,08 km. 10 tuyến tỉnh lộ gồm: ĐT 326, ĐT 329, ĐT330, ĐT 331, ĐT 334, ĐT 335, ĐT 337, ĐT 345 (có nhánh kết nối sang ĐT 398 Hải Dương).

Theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh sẽ mở kéo dài 5 tỉnh lộ hiện tại, đồng thời mở 9 tuyến mới, cụ thể như sau:

Kéo dài 5 tỉnh lộ hiện hữu

Đường tỉnh 330B với chiều dài khoảng 30 km, điểm đầu giao ĐT 334 tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, điểm cuối giao với ĐT 330 tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Quy mô đạt cấp III, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030 đưa vào quản lý với tính chất là đường tỉnh đối với đoạn đã có. Đồng thời, tỉnh ầu tư kéo dài đường tỉnh 330B (nối từ QL 8 qua Đồng Rui kết nối với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, sau đó đi theo Đường 15 km kết nối với đường tỉnh 334). Quy mô đạt cấp III, 2 làn xe.

  Quảng Ninh hiện có 14 tuyến tỉnh lộ và 10 tuyến đường đồng cấp tương đương dài 461,08 km. (Ảnh: ZingNews).

Đường tỉnh 331B dài khoảng 26 km, điểm đầu giao với ĐT 338 mới tại Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, điểm cuối tại giao với QL 18 tại phường Việt Hưng, Hạ Long. Quy mô đường này đạt cấp III, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030 sẽ đầu tư kéo dài Đường tỉnh 331B đến Tuần Châu và kết nối với quốc lộ 18 quy mô tối thiểu cấp III; kéo dài đoạn nối đến ĐT 338 mới tại Hiệp Hòa quy mô tối thiểu cấp III.

Đường tỉnh 333 dài khoảng 13,5 km. Điểm đầu tuyến này giao với ĐT 327 (tuyến nhánh) tại phường Tràng An, thị xã Đông Triều; điểm cuối tại cầu Lại Xuân kết nối với Hải Phòng. Quy mô đường đạt cấp III, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng đoạn tuyến kéo dài từ ĐT 327 đến QL 18 đạt cấp III, 2-4 làn xe và xây dựng cầu Lại Xuân nối sang kết nối sang Hải Phòng. Quy mô tối thiểu đạt cấp III, 2 làn xe.

Đường tỉnh 338 (có tuyến nhánh nối từ đường tỉnh 331 xuống KCN Nam Tiền Phong). Đoạn này dài khoảng 40 km, điểm đầu giao ĐT 327 tại Vàng Danh, TP Uông Bí, điểm cuối tại KCN Bắc Tiền Phong, TX Quảng Yên. Quy mô đạt cấp III, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh đối với các đoạn đã có; quản lý đoạn kéo dài từ nút Phong Hải đến chợ Rộc; đầu tư đoạn kéo dài từ Nam Khê đến Bắc Sơn; từng bước chuyển đoạn đường tỉnh 338 hiện có qua khu vực nội thị Quảng Yên (từ cầu Bến Rừng Km4+500 đến nút giao Phong Hải) thành đường đô thị.

Sau khi hoàn thành các dự án đang triển khai (đường ven sông, đường nối nút giao Đầm Nhà Mạc đến khu công nghiệp) sẽ chuyển ĐT 338 đi theo các tuyến đường mới này. Các đoạn còn lại hiện có giữ nguyên là đường tỉnh 338.

Đường tỉnh 342 chiều dài khoảng 99 km. Điểm đầu tuyến giao với ĐT 326 tại xã Sơn Dương, TP Hạ Long; điểm cuối tuyến tại cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thuộc thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên. Quy mô cấp III-IV, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh đối với các đoạn đã có; nâng cấp cải tạo tuyến ĐT 342 từ nút giao cao tốc lên safari Hạ Long đạt cấp III, 2-4 làn xe. Đoạn từ Safari Hạ Long lên Kỳ Thượng nghiên cứu đầu tư quy mô cấp III, 2-4 làn xe. Đoạn từ Kỳ Thượng đến giáp ranh Lạng Sơn nghiên cứu đầu tư quy mô cấp III, 2-4 làn xe. Đầu tư cải tạo nâng cấp đoạn từ QL 4B lên trung tâm thị trấn Bình Liêu với quy mô cấp IV 2 làn xe.

Giai đoạn sau năm 2030 đầu tư kéo dài đến nút giao Đông Ngũ để kết nối với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

 Nhiều tỉnh lộ sẽ mở đấu nối với các cao tốc tại Quảng Ninh. (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Quy hoạch mới 9 tuyến

Đường tỉnh 327 (có nhánh kết nối với QL 18 tại Kim Sơn, sau đó kết nối sang Hải Dương) với tuyến chính dài khoảng 55 km, điểm đầu giao QL 18 tại sau cổng tỉnh, thị xã Đông Triều; điểm cuối giao với QL 279 tại xã Quảng La. Tuyến nhánh dài khoảng 8 km, điểm đầu giao với đường tỉnh 327 tại Bình Khê, điểm cuối ranh giới giữa Quảng Ninh và Hải Dương.

Quy mô tuyến chính cấp III, tối thiểu 2 làn xe; quy mô tuyến nhánh 4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh. Nghiên cứu câng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III, tối thiểu 2 làn xe. Đối với đoạn nhánh kết nối sang Hải Dương quy mô 4 làn xe.

Đường tỉnh 327B với điểm đầu giao với QL 279 tại xã Tân Dân, TP Hạ Long điểm cuối tại ranh giới Bắc Giang - Quảng Ninh, kết nối với ĐT 291 tỉnh Bắc Giang; dài khoảng 7 km. Quy mô đạt cấp III, 2-4 làn xe. Giai đoạn 2021 - 2030, nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 làn xe.

Đường tỉnh 328 với điểm đầu giao với cao tốc Hạ Long - Hải Phòng tại nút Hạ Long Xanh, điểm cuối giao QL 18 sau cổng tỉnh, thị xã Đông Triều. Chiều dài khoảng 52 km. Tuyến có tính chất là đường trục chính kết nối đô thị - công nghiệp, quy mô quy hoạch từ 8-10 làn xe.

Đường tỉnh 332 dài khoảng 9 km, điểm đầu tại Cầu Triều, điểm cuối đấu nối với ĐT 327 tại Sân golf Đông Triều. Quy mô đạt cấp III, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030, chuyển tuyến đường tỉnh 332 hiện tại thành đường đô thị. Đoạn từ QL 18 đến sân golf Đông Triều sẽ được nghiên cứu đầu tư với quy mô tối thiểu cấp III, 2 làn xe.

Đường tỉnh 338B, điểm đầu nối từ quốc lộ 10 tại Phương Nam (Uông Bí), đến quốc lộ 18 tại Dốc Đỏ, đến ngã tư Nam Mẫu (giao với đường tỉnh 327 và cao tốc Nội Bài - Hạ Long), kết thúc tại khu vực Yên Tử (Quảng Yên); chiều dài khoảng 16,3 km.

Quy mô tối thiểu cấp III, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh đối với các đoạn đã có; đầu tư đoạn từ quốc lộ 10 tại Phương Nam, Uông Bí đến quốc lộ 18 với quy mô từ 2-4 làn.

Đường tỉnh 340 dài khoảng 40 km, điểm đầu tại cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà; điểm cuối giao với QL 18C tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Quy mô tối thiểu cấp III-IV, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đoạn qua quy hoạch KCN cảng biển Hải Hà theo mặt cắt quy hoạch được duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh đối với các đoạn đã có; nghiên cứu đầu tư một số đoạn tuyến cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực khó khăn.

Đường tỉnh 341 (đường ven biển Tiên Yên - Đầm Hà - Hải Hà - Móng Cái) dài  khoảng 87 km. Tuyến có điểm đầu tại QL 18 xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên; điểm cuối tại cầu Bắc Luân 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Quy mô tối thiểu đường cấp II, 4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh đối với các đoạn đã có; nghiên cứu đầu tư một số đoạn tuyến cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Đường tỉnh 343, dài khoảng 50 km, điểm đầu kết nối ĐT 342 tại Kỳ Thượng, điểm cuối kết nối ĐT 342 tại Hà Lâu. Quy mô cấp III - IV, 2 làn xe. Giai đoạn 2021 - 2030 nghiên cứu đầu tư một số đoạn tuyến để nối thông tuyến.

Đường tỉnh 344 có tổng chiều dài 72,4 km, quy mô cấp III, 2 làn xe. Điểm đầu của tuyến tại QL4 B ở xã Yên Than, Tiên Yên, điểm cuối tại QL18 C tại xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư một số đoạn tuyến cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội tại một số khu vực khó khăn. 

Về mạng lưới đường quốc lộ, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 07 tuyến quốc lộ chạy qua, gồm: QL 18, QL 18B, QL 18C, QL 4B, QL 279, QL 17B, QL 10. Tổng chiều dài các tuyến này là khoảng 475,3 km. Các quốc lộ qua Quảng Ninh sẽ được nâng cấp, cải tạo, hoặc mở rộng một số đoạn.

Ngoài ra, tỉnh còn có mạng lưới đường đô thị gồm 1.134 tuyến dài 935,13 km; đường huyện gồm 119 tuyến dài 723,86 km; đường xã gồm 331 tuyến dài 1.064,74 km; đường chuyên dùng 28 tuyến dài 156,5 km và đường giao thông nông thôn khác gồm 2.525 tuyến với chiều dài 2.449,35 km.

chọn
Cận cảnh khu công nghiệp - đô thị 1.000 ha đang triển khai gần hai cao tốc ở Bắc Ninh
KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh nằm ven cao tốc Nội Bài - Hạ Long và gần đường Vành đai 4 vùng Thủ đô theo quy hoạch.