Quốc hội thống nhất phương án giải cứu Vietnam Airlines

Chiều ngày 17/11, Quốc hội chính thức cho phép NHNN thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá hai lần cho tổ chức tín dụng để Vietnam Airlines vay bổ sung vốn. Ngoài ra hãng này được chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Chiều 17/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kì họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Quốc hội thông qua phương án giải cứu Vietnam Airlines - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp ngày 17/11 của Quốc hội. (Ảnh: Quốc hội).

Quốc hội cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá hai lần cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) để cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quốc hội cũng cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng qui định của Luật chứng khoán.

Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua. Đồng thời cho phép xác định việc đầu tư nêu trên thuộc dự án nhóm A.

Nghị quyết yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát để việc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng qui định.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục có giải pháp xử lí giảm lỗ, thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan tâm đến quyền lợi người lao động trong điều kiện đại dịch Covid-19 có khả năng chưa thể sớm chấm dứt.

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này, có ý kiến đề nghị ghi rõ 4.000 tỉ đồng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng vấn đề nêu trên thuộc thẩm quyền của Chính phủ, nên để Chính phủ chủ động trong việc tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo tình hình thực tế. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang xây dựng Đề án cơ cấu lại để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu của Đề án cũng nhằm xử lí giảm lỗ và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

chọn