Quy hoạch Cụm công nghiệp Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 31/8/2020.

Vị trí, ranh giới và quy mô

Theo quyết định, phạm vi ranh giới của Cụm công nghiệp Xuân Hưng được xác định theo chủ trương đầu tư số 1664/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh (kèm theo bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/1000 do văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh Xuân Lộc ngày 28 tháng 9 năm 2018). Quy mô diện tích của cụm công nghiệp là 161.229,5 m2 (16,12295 ha).

Tính chất, mục tiêu quy hoạch

Xuân Hưng là cụm công nghiệp tập trung được đầu tư xây dựng đồng bộ, thu hút nhà đầu từ các ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm, các loại hình công nghiệp được xác định trong cụm công nghiệp phù hợp với định hướng thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp của tỉnh. Đảm bảo các điều kiện kết nối về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường.

Mục tiêu là quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, đáp ứng các yêu cầu về quản lý và thu hút đầu tư.

Tạo cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư các hạng mục trong cụm công nghiệp. Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Xuân Lộc, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động của địa phương.

Tao cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong phạm vi quy hoạch.

Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích quy hoạch của Cụm công nghiệp Xuân Hưng là 161.229,5 m2, trong đó gồm đất xí nghiệp công nghiệp có 91.778 m2, chiếm 56,9%; đất công cộng dịch vụ (4.483 m2, 2,8%); đất cây xanh mặt nước (30.406 m2, 18,9%); đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (1.801 m2, 1,1%); đất giao thông (32.761,5 m2, 20,3%).

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Xuân Hưng TẠI ĐÂY

Bản vẽ hiện trạng:

 

 Bản vẽ hiện trạng Cụm công nghiệp Xuân Hưng.

 

 

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian Cụm công nghiệp Xuân Hưng.

 

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp Xuân Hưng.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông Cụm công nghiệp Xuân Hưng.

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Cụm công nghiệp Xuân Hưng.