Quy hoạch Khu công nghiệp Long Đức giai đoạn 2, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 6/2/2020.

Phạm vi và quy mô

Theo quyết định, Cụm công nghiệp An Phú thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ranh giới được xác định theo hồ sơ vị trí khu đất số 9491/2018 được văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Long Thành xác nhận vao ngày 23/9/2018. Diện tích lập quy hoạch của khu công nghiệp khoảng 293,9 ha.

Mục tiêu quy hoạch

Hình thành một Khu công nghiệp với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư trong nước và FDI nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Đồng Nai.

Quy hoạch hợp lý các khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu công nghiệp. Phân chia hợp lý các lô đất cho từng loại xí nghiệp công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu cho từng đối tượng đầu tư xí nghiệp.

Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc của các nhà đầu tư thứ cấp.

Tính chất khu công nghiệp

Long Đức là Khu công nghiệp đa ngành tập trung vào các công nghiệp có công nghệ hiện đại, công nghệ hỗ trợ, công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên các loại hình công nghệ cao sử dụng lao động có tay nghề, công nghiệp phụ trợ và các hoạt động logistic.

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức giai đoạn 2 TẠI ĐÂY.

Bản vẽ hiện trạng:

 Bản vẽ hiện trạng Khu công nghiệp Long Đức.

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian Khu công nghiệp Long Đức.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Long Đức.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp Long Đức.

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

 Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Khu công nghiệp Long Đức.