Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 được phê duyệt ngày 29/12/2017.

Vị trí, quy mô

Khu du lịch quốc gia (DLQG) Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc địa bàn các xã Xuân Trạch, Phúc Trạch, Sơn Trạch, Hưng Trạch, Thượng Trạch và Tân Trạch thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khu vực tập trung phát triển Khu du lịch là 2.500 ha.

Quan điểm phát triển

Phát triển du lịch Khu DLQG Phong Nha - Kẻ Bàng gắn liền với bảo tồn, phát huy tối ưu những lợi thế điều kiện tự nhiên về cảnh quan và đa dạng sinh học, các giá trị tiêu biểu đã được thế giới và quốc gia công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, Di tích quốc gia đặc biệt; bảo đảm phù hợp với công ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã cam kết tham gia, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan;

Thúc đẩy kết nối liên vùng, liên ngành; tập trung đầu tư khai thác có chọn lọc thế mạnh đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống hang động, giá trị về đa dạng sinh học, địa chất, địa hình và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển Khu du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, dịch vụ, khẳng định thương hiệu của Khu DLQG;...

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu chung phấn đấu đến năm 2025, Khu DLQG Phong Nha - Kẻ Bàng đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Đến năm 2030, Khu DLQG trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia, quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao với sản phẩm đặc trưng là thám hiểm hang động; nghiên cứu, tìm hiểu đa dạng sinh học, văn hóa hóa bản địa và di tích khảo cổ. 

Mục tiêu cụ thể về khách du lịch, đến năm 2025, đón khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 300,000 lượt khách quốc tế; phấn đấu đến năm 2030, đón khoảng 3,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500.000 lượt khách quốc tế. 

Tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành) đến năm 2025 đạt khoảng 4.000 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 8.200 tỷ đồng.

Về nhu cầu buồng phòng, đến năm 2025 nhu cầu lưu trú khoảng 1.200 buồng; phấn đấu đến năm 2030 nhu cầu lưu trú khoảng 2.500 buồng. 

Về chỉ tiêu việc làm, đến năm 2025 tạo việc làm cho khoảng 7.200 lao động, trong đó khoảng 2.400 lao động trực tiếp; phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho khoảng 14.000 lao động, trong đó trên 4.600 lao động trực tiếp.

XEM VÀ TẢI VỀ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. TẠI ĐÂY