Rà soát kế hoạch giải ngân vốn các dự án giao thông năm 2022

Tính đến hết tháng 10/2022, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng 30.134 tỷ đồng, đạt 59,9% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thi công tuyến đường bộ ven biển, đoạn nút giao với Quốc lộ 39 (huyện Thái Thụy). (Ảnh: TTXVN ).

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  vừa ban hành công điện gửi các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về việc việc rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Công điện yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án căn cứ yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo từng dự án được giao quản lý.

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cũng phải làm rõ nguyên nhân đề xuất tăng, giảm nhu cầu so với kế hoạch năm đã được giao của từng dự án (nếu có). Đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31/10/2022.

"Quá thời hạn trên, các đơn vị không có báo cáo được hiểu là không có nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022", công điện nêu rõ.

Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Bộ Giao thông Vận tải giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 giữa các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, tham mưu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định trước ngày 15/11/2022 theo quy định tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Công điện cũng yêu cầu, việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch.

Căn cứ đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các đơn vị.

"Thủ trưởng các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo và kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 của các dự án được giao quản lý. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện", công điện nêu.

Theo báo cáo kết quả giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến hết tháng 10/2022, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng 30.134 tỷ đồng, đạt 59,9% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, số vốn ODA đã giải ngân được 2.991 tỷ đồng (đạt 61,3%), vốn trong nước giải ngân được 27.143 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch.

Kết quả giải ngân hết tháng 10/2022 của Bộ Giao thông Vận tải vẫn duy trì ở mức cao hơn bình quân chung của các bộ, cơ quan trung ương và bình quân chung cả nước, nhưng vẫn chậm so với kế hoạch đề ra khoảng 655 tỷ đồng và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (66,1%).

Từ  nay tới cuối năm, số vốn Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục giải ngân khoảng 20.194 tỷ đồng (chiếm 40,1%).

chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.