Sắp thay đổi mức phí rút tiền mặt

Dự thảo của Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi mức phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước.

1_sjys

NHNN đề xuất sửa đổi mức phí rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước và phương thức thu phí rút tiền mặt. (Ảnh: Thanh Niên).

Dự thảo sẽ sửa đổi, bổ sung Điều 3 về mức phí rút tiền mặt. 

Theo đó, trường hợp số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại NHNN bằng hoặc nhỏ hơn số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN trong tháng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được miễn phí rút tiền mặt.

Trường hợp số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại NHNN lớn hơn số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN trong tháng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên số chênh lệch giữa số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán, và số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc bổ sung quy định này nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng có nguồn kinh phí để tăng cường đầu tư nguồn lực tuyển chọn, thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng của NHNN là đảm bảo chất lượng và làm sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông.

Cơ quan này cũng khẳng định nội dung sửa đổi vẫn đảm bảo mục đích của Thông tư 35 ban đầu, là nhằm tác động đến các tổ chức tín dụng để tăng cường sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế sử dụng tiền mặt; giúp các tổ chức này nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không tiền mặt…

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung phương thức thu phí rút tiền mặt.

Cụ thể, Sở giao dịch, NHNN chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thu phí rút tiền mặt đối với khách hàng theo cách thu định kì theo tháng.

Hàng tháng, sau khi tính và thu phí rút tiền mặt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chứng từ thu phí hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt.

chọn