Sở GTVT TP HCM đề xuất xây dựng thêm hàng loạt tuyến metro

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM vừa có văn bản khẩn trình UBND Thành phố Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP HCM theo Kết luận số 49 của Bộ Chính trị.

Theo đề án này, đến năm 2035, dự kiến TP HCM sẽ xây dựng hoàn thành khoảng 183 km metro gồm các tuyến số 1 (tiếp tục hoàn thiện và tăng chiều dài so với tuyến đang xây dựng), 2, 3, 4, 5, 6.

Đến năm 2045, TP HCM xây dựng thêm khoảng 168,36 km để hoàn thiện các tuyến, nâng tổng chiều dài lên khoảng hơn 351 km (có thêm tuyến số 7). Đến năm 2060, xây dựng hoàn thành các tuyến số 8, 9, 10, nâng tổng chiều dài lên khoảng 510,02 km. Trong đó, tuyến số 8 (42,8 km); số 9 (28,31 km); số 10 (87,84 km).

Hiện tại, TP HCM đang quy hoạch 8 tuyến metro và 3 tuyến xe điện mặt đất (đường sắt một ray) tổng chiều dài khoảng 220 km, vốn đầu tư ước tính gần 25 tỷ USD. Như vậy theo đề án từ Sở GTVT TP HCM, quy hoạch tổng mạng lưới đường sắt đô thị của TP HCM sẽ tăng lên gấp đôi về số km so với quy hoạch hiện hành.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư sơ bộ giai đoạn từ nay đến năm 2035 khoảng 790.528 tỷ đồng (không bao gồm chi phí đã đầu tư xây dựng cho tuyến 1 Bến Thành - Suối Tiên và một phần chi phí đã giải ngân cho tuyến 2 Bến Thành - Tham Lương trước năm 2025).

Để tạo sự đồng bộ trên toàn hệ thống, Sở GTVT Thành phố đề xuất xây dựng khổ đường ray 1.435mm, đường đôi, tốc độ thiết kế 80 - 160km/h cho các tuyến metro trên địa bàn. 

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.