So sánh giá vàng hôm nay 19/10: Tăng không nhiều hơn 200.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/10 vàng miếng SJC, vàng 9999, nữ trang 24K và vàng nhẫn 18K tại các cửa hàng tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 14h00 ngày 19/10/2020

Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 20/10

Giá vàng SJC tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc tăng trong khoảng từ 50.000 - 130.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Cửa hàng Mi Hồng ghi nhận giá trần mua vào vàng SJC cao nhất là 55,96 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra là 56,42 triệu đồng/lượng ở Vàng bạc đá quí Sài Gòn.

Ngân hàng Eximbank điều chỉnh vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra.

Giá vàng SJC

Khu vực

Phiên sáng 17/10

Phiên hôm nay 19/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

55,82

56,27

55,90

56,40

+80

+130

Hà Nội

55,82

56,29

55,90

56,42

+80

+130

Hệ thống Doji

Hà Nội

55,75

56,20

55,80

56,20

+50

-

TP HCM

55,80

56,20

55,85

56,25

+50

+50

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

55,85

56,20

55,90

56,25

+50

+50

Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận

TP HCM

55,80

56,20

55,85

56,25

+50

+50

Hà Nội

55,80

56,20

55,85

56,25

+50

+50

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

55,86

56,19

55,85

56,18

-10

-10

Mi Hồng

TP HCM

55,90

56,10

55,96

56,20

+60

+100

Tại ngân hàng Eximbank

Toàn quốc

55,85

56,15

55,90

56,20

+50

+50

Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc14h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 14h00 ngày 19/10/2020

Ở hướng mua vào và bán ra, giá vàng 24K đang ghi nhận tăng 180.000 đồng/lượng (Vàng bạc đá quí Sài Gòn).

Doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết giá trần mua vào cao nhất là 53,25 triệu đồng/lượng so với giá trần bán ra là 54,10 triệu đồng/lượng ở tập đoàn Doji.

Giá vàng 24K

Khu vực

Phiên sáng 17/10

Phiên hôm nay 19/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

52,82

53,57

53,00

53,75

+180

+180

Tập đoàn Doji

Hà Nội

52,75

54,05

52,90

54,10

+150

+50

TP HCM

52,75

54,05

52,90

54,10

+150

+50

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

52,50

53,50

52,60

53,60

+100

+100

Hệ thống PNJ

TP HCM

52,80

53,60

52,85

53,65

+50

+50

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

52,70

53,80

52,80

53,90

+100

+100

Mi Hồng

TP HCM

53,15

53,50

53,25

53,60

+100

+100

Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 14h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 14h00 ngày 19/10/2020

Vàng bạc đá quí Sài Gòn đang giao dịch giá vàng 18K tăng 140.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn 18K đạt ngưỡng giá trần bán ra 39,58 triệu đồng/lượng và 41,58 triệu đồng/lượng đều tại Doji.

Giá vàng 18K

Khu vực

Phiên sáng 17/10

Phiên hôm nay 19/10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

38,23

40,33

38,37

40,47

+140

+140

Tập đoàn Doji

Hà Nội

39,54

41,54

39,58

41,58

+40

+40

TP HCM

39,54

41,54

39,58

41,58

+40

+40

Hệ thống PNJ

TP HCM

38,98

40,35

38,99

40,39

+10

+40

Mi Hồng

TP HCM

35,40

37,40

35,40

37,40

-

-

Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 14h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

chọn