So sánh giá vàng hôm nay 21/11: Đảo chiều tăng 150.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/11, đảo chiều tăng trở lại ở các hệ thống. Theo đó, vàng miếng SJC, vàng 9999, vàng nữ trang 24K và vàng nhẫn 18K tăng không vượt quá 150.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 21/11/2020

Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 23/11

Giá vàng SJC tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Cửa hàng Mi Hồng ghi nhận giá trần mua vào vàng SJC cao nhất là 55,83 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra là 56,22 triệu đồng/lượng ở Vàng bạc đá quí Sài Gòn.

Ngân hàng Eximbank điều chỉnh vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng ở cả hai hướng mua vào và bán ra.

Giá vàng SJC

Khu vực

Phiên sáng 20/11

Phiên hôm nay 21/11

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

55,70

56,15

55,75

56,20

+50

+50

Hà Nội

55,70

56,17

55,75

56,22

+50

+50

Hệ thống Doji

Hà Nội

55,60

56,00

55,70

56,05

+100

+50

TP HCM

55,60

56,05

55,65

56,10

+50

+50

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

55,70

56,03

55,72

56,02

+20

-10

Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận

TP HCM

55,70

56,10

55,68

56,10

-20

-

Hà Nội

55,70

56,10

55,68

56,10

-20

-

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

55,71

56,00

55,73

56,00

+20

-

Mi Hồng

TP HCM

55,82

56,00

55,85

56,05

+30

+50

Tại ngân hàng Eximbank

Toàn quốc

55,75

56,00

55,73

55,98

-20

-20

Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 21/11/2020

Ở hướng mua vào và bán ra, giá vàng 24K đang ghi nhận tăng 150.000 đồng/lượng (hệ thống Doji, Bảo Tín Minh Châu).

Doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết giá trần mua vào cao nhất là 53,75 triệu đồng/lượng so với giá trần bán ra là 54,35 triệu đồng/lượng ở tập đoàn Doji.

Giá vàng 24K

Khu vực

Phiên sáng 20/11

Phiên hôm nay 21/11

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

53,30

54,00

53,35

54,05

+50

+50

Tập đoàn Doji

Hà Nội

53,00

54,25

53,15

54,35

+150

+100

TP HCM

53,00

54,25

53,15

54,35

+150

+100

Tập đoàn Phú Quý

Hà Nội

53,10

54,10

53,10

54,10

-

-

Hệ thống PNJ

TP HCM

53,30

54,10

53,33

54,13

+30

+30

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

53,00

54,00

53,15

54,15

+150

+150

Mi Hồng

TP HCM

53,70

54,00

53,75

54,05

+50

+50

Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 ngày 21/11/2020

Vàng bạc đá quí Sài Gòn đang giao dịch giá vàng 18K tăng 70.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn 18K đạt ngưỡng giá trần bán ra 39,76 triệu đồng/lượng và 41,76 triệu đồng/lượng đều tại Doji.

Giá vàng 18K

Khu vực

Phiên sáng 20/11

Phiên hôm nay 21/11

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng

Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng

Vàng bạc đá quí Sài Gòn

TP HCM

38,65

40,65

38,69

40,69

+40

+40

Tập đoàn Doji

Hà Nội

39,69

41,69

39,76

41,76

+70

+70

TP HCM

39,69

41,69

39,76

41,76

+70

+70

Hệ thống PNJ

TP HCM

39,33

40,73

39,35

40,75

+20

+20

Mi Hồng

TP HCM

35,90

37,90

35,90

37,90

-

-

Vàng 28K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn).

chọn