Sonadezi Long Thành trình cổ đông thông qua đầu tư Cụm công nghiệp Long Phước 1

Cụm công nghiệp Long Phước 1 có diện tích 75 ha do Sonadezi Long Thành làm chủ đầu tư thực hiện dự án, nằm trên vùng đất thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành - Đồng Nai.

CTCP Sonadezi Long Thành (Mã: SZL) vừa công bố nghị quyết thông qua nội dung họp Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 410 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 87,2 tỷ đồng.

Mục tiêu lãi năm nay của Sonadezi Long Thành đi xuống so với lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020 (102 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 25%, bằng với tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT Sonadezi Long Thành sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Phước 1 (75 ha).

Dự án cụm công nghiệp Long Phước 1 do Sonadezi Long Thành làm chủ đầu tư thực hiện dự án, nằm trên vùng đất thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành - Đồng Nai.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Sonadezi Long Thành đã rót 37 tỷ đồng vào hạng mục Khu công nghiệp Long Phước, đây cũng là khoản chiếm phần lớn giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp.

Sonadezi Long Thành đặt mục tiêu lãi giảm 15% trong năm 2021 - Ảnh 1.

Quy hoạch sử dụng đất tại dự án Long Phước 1. (Nguồn: Sonadezi Long Thành).

chọn