Một doanh nghiệp xây dựng, BĐS bất ngờ lên kế hoạch lỗ lớn năm 2021

Năm 2021, công ty mẹ G36 lần đầu đặt kế hoạch kinh doanh cả năm lỗ 66 tỷ đồng, đồng thời sẽ không chi trả cổ tức năm nay.

Tổng công ty 36 – CTCP (Mã: G36), một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, trong đó thông tin về kế hoạch kinh doanh năm nay của doanh nghiệp đi lùi so với năm 2020.

Cụ thể, G36 dự kiến tổng doanh thu công ty mẹ cả năm 2021 chỉ đạt 1.937 tỷ đồng, giảm 17% so với năm trước. Tổng giá trị sản lượng ước đạt 2.118 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp chiếm 88%, còn lại đến từ thu phí quốc lộ 19 và mảng bất động sản.

Tổng công ty 36 (G36) lần đầu đặt kế hoạch lỗ, dự kiến ‘chuyển nhà’ lên HNX - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp từ BCTC công ty mẹ G36.

Đáng chú ý, công ty mẹ G36 đặt kế hoạch lỗ sau thuế 66,3 tỷ đồng trong năm nay, trong khi đó năm 2020 vẫn ghi nhận lãi sau thuế gần 58 tỷ đồng.

Kể từ năm đầu tiên giao dịch tại thị trường UPCoM (2016), mặc dù kêt quả kinh doanh tăng trưởng không ổn định, song G36 chưa từng báo lỗ sau thuế.

Theo đó, công ty sẽ không trả cổ tức năm 2021. Về kế hoạch chia cổ tức năm 2020, G36 sẽ thực hiện phát hành 5,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tương đương tỷ lệ chi trả 5,38%. Thời gian phát hành số cổ phiếu trên dự kiến trong năm 2021.

Trong đại hồi tới đây, Hội đồng quản trị công ty sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu G36 lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ban lãnh đạo công ty cho rằng việc đưa cổ phiếu niêm yết sẽ phản ánh đúng giá trị nội tại, tăng thanh khoản cũng như tối đa hóa giá trị đầu tư cho cổ đông. Việc chuyển từ UPCoM lên HNX sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021 – 2022.

chọn