Sonadezi Châu Đức mục tiêu lãi 176 tỷ đồng năm nay

Năm 2021, Sonadezi Châu Đức lên kế hoạch doanh thu cao kỷ lục, trong đó chủ yếu là doanh thu từ phí thuê đất.

CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã: SZC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kế hoạch doanh thu 584 tỷ đồng, tăng 26% so với kết quả năm 2020. Ngược lại, mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 5% về 176 tỷ đồng.

Sonadezi Châu Đức dự chi gần 3.300 tỷ đồng giải phóng mặt bằng năm 2021 - Ảnh 1.

Kế hoạch doanh thu năm 2021 là con số dự kiến kỷ lục của Sonadezi Châu Đức. (Nguồn: M.H tổng hợp từ báo cáo hợp nhất của SZC).

Theo SZC, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thu hút đầu tư của công ty, dẫn đến doanh thu lợi nhuận có thể không đạt như kỳ vọng.

Do đó, Hội đồng quản trị mong muốn ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trong nửa đầu năm 2021 thực hiện rà soát điều chỉnh kế hoạch năm nay cho phù hợp thực tế nhưng không điều chỉnh giảm quá 30%.

Chi tiết theo kế hoạch, doanh thu từ cho thuê đất công nghiệp, thuê nhà xưởng, phí quản lý và các dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp (KCN) dự kiến đạt hơn 461 tỷ đồng, riêng doanh thu từ phí thuê đất gần 456 tỷ đồng.

Với việc thu phí đường bộ, do hoạt động thu phí đang tạm ngưng chờ ý kiến của sở ban ngành nên công ty chưa có kế hoạch doanh thu cho hoạt động này.

Mảng doanh thu từ dịch vụ tư vấn giám sát dự kiến sẽ đem lại 3 tỷ đồng doanh thu cho SZC. Các mảng kinh doanh bất động sản dân dụng và kinh doanh sân Golf Châu Đức mục tiêu mang lại lần lượt 90 tỷ đồng và 16 tỷ đồng doanh thu cho công ty năm 2021.

Trong năm nay, SZC dự định chi 817 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và dành hơn 3.298 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng.

Trong đó, kinh phí bồi thường KCN - Đô thị Châu Đức là 2.386 tỷ đồng, chi phí đầu tư dự kiến cho dự án Khu đô thị Châu Đức là 149,57 tỷ đồng, giá trị đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Châu Đức dự kiến 319 tỷ đồng và chi phí thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản sân golf Châu Đức là 348,19 tỷ đồng.

Về dự án BOT đường 768, SZC cho biết hiện công ty đang tạm ngưng hoạt động thu phí tại các trạm thu phí. Trong năm 2021, công ty này sẽ tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắt liên quan đến nhân sự, chi phí và sẽ triển khai các công việc tiếp theo sau khi có quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh hoặc văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành.

chọn