Tập đoàn Cao su sẽ bán các cổ phiếu SIP, VRG, VIR, EIC, TL4

Tập đoàn có kế hoạch chuyển nhượng vốn tại một số công ty có vốn đầu tư, trong đó có 5 đơn vị đang có mặt trên sàn chứng khoán.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã công bố nhiều tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, trong đó có về các nội dung quan trọng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề án cơ cấu lại tập đoàn và chiến lược phát triển.

Tập đoàn đưa ra kế hoạch doanh thu hợp nhất 24.999 tỷ đồng doanh thu và 3.437 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ 1-2% so với kết quả năm ngoái. Riêng chỉ tiêu cho công ty mẹ cũng tăng nhẹ lên 3.988 tỷ doanh thu và 1.454 tỷ lợi nhuận.

Nguồn: HL tổng hợp.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận theo đó sẽ trích 254 tỷ đồng cho các quỹ theo quy định và phần còn lại 1.200 tỷ đồng dự kiến sẽ dùng để trả cổ tức cho cổ đông 2024 với tỷ lệ tương ứng 3%.

Ngoài ra, doanh nghiệp cao su này cũng bất ngờ tăng chỉ tiêu đầu tư phát triển cho công ty mẹ lên tổng cộng 1.146 tỷ đồng (1.011 tỷ cho đầu tư xây dựng cơ bản và 145 tỷ cho đầu tư tài chính dài hạn), cao đột biến so với mức chi 13 tỷ đồng năm ngoái.

Về đề án cơ cấu lại tập đoàn đến 2025, phần vốn nhà nước tại GVR hiện tại vẫn là 96,77% và sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về Kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Tập đoàn sẽ duy trì hình thức công ty TNHH MTV (tức nắm giữ 100% vốn) tại 20 công ty con, giữ nguyên vốn với 13 công ty nắm giữ trên 65%, duy trì tỷ lệ sở hữu tại 9 công ty có vốn góp 50-65%, không thay đổi vốn góp tại 17 công ty có tỷ lệ sở hữu dưới 50%.

Đáng chú ý nhất là hoạt động chuyển nhượng vốn tại 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư, bao gồm một số công ty đang có giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Các đơn vị mà GVR sẽ thoái vốn. Nguồn: HL tổng hợp.

Các đơn vị sẽ thoái vốn bao gồm Đầu tư Sài Gòn VRG (Mã: SIP), EVN Quốc tế (Mã: EIC), Du lịch quốc tế Vũng Tàu (Mã: VIR), Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: VRG), Tổng công ty Xây dựng và Thủy lợi 4 (Mã: TL4) cùng với các đơn vị Điện Việt Lào, BOT Quốc lộ 13 An Lộc -  Hoa Lư, Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su.

Ngoài ra, tập đoàn sẽ xem xét đầu tư thêm vốn để nắm giữ quyền chi phối tại CTCP Cao su Bến Thành và thực hiện giải thể Xí nghiệp Liên doanh Visorutex khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Về định hướng kinh doanh đến 2025, hệ thống doanh nghiệp sẽ trồng, chăm sóc, khai thác và kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su với diện tích khoảng 360.000 - 370.000 ha (trong nước khoảng 245.000 - 255.000 ha và nước ngoài khoảng 115.000 ha), sản lượng mủ cao su khai thác khoảng 400.000 tấn, sản lượng tiêu thụ khoảng 500.000 tấn (bao gồm cao su gia công, thu mua).

Tập đoàn sẽ đầu tư mở rộng để nâng công suất các nhà máy chế biến gỗ theo hướng giá trị gia tăng cao, với sản lượng gỗ cao su nguyên liệu khoảng 1,5 triệu m3 gỗ, phát triển các thương hiệu vỏ xe sản lượng 40.000 - 50.000 sản phẩm.

Đồng thời tiếp tục khai thác các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi; đẩy mạnh đầu tư mở rộng, đầu tư mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch; phát triển khoảng 10.000 ha cây trồng các loại

Mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2025 là 28.575 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 5%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước tính 5.051 tỷ đồng, phát triển số lượng lao động từ 82.000 lên hơn 87.000 người.

chọn
Doanh thu bất động sản giảm 96%, Năm Bảy Bảy lãi mỏng 500 triệu sau 6 tháng
Nửa đầu năm 2024, doanh thu mảng bất động sản của NBB giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu từ hợp tác đầu tư tăng trưởng cao, song cũng bị bào mòn bởi chi phí lãi vay lớn. Kết quả, NBB chỉ lãi gần nửa tỷ đồng sau 6 tháng, cách xa mục tiêu lãi cả năm là 18 tỷ đồng.