Tập đoàn Hoà Bình tiếp tục lỗ hơn 170 tỷ đồng trong quý III

Quý III/2023, Hoà Bình báo lỗ sau thuế 170,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,5 tỷ đồng, do doanh thu giảm và chi phí tài chính tăng cao. Mặt khác, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương hơn 1.125 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 1.331 tỷ đồng, nhờ giảm phần lớn các khoản phải thu.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 1.893 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm 9%, còn 30,8 tỷ đồng do giảm thu từ lãi bán hàng trả chậm, chậm thanh toán.

Bên cạnh đó, do chi phí lãi vay quý này tăng cao, nên chi phí tài chính của Hoà Bình cũng tăng 18% lên 145 tỷ đồng.

Kết quả, Hoà Bình báo lỗ sau thuế 170,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,5 tỷ đồng.

 KQKD của Hoà Bình trong 9 tháng đầu năm 2023. (Nguồn: TN tổng hợp theo BCTC DN).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Hoà Bình ghi nhận doanh thu thuần giảm 51% về mức 5.356 tỷ đồng và lỗ sau thuế 883,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 61,2 tỷ đồng.

Chia sẻ về khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào giữa tháng 10 vừa qua, ông Lê Viết Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT công ty cũng nhận định, việc đạt được kế hoạch kinh doanh 2023 thật sự khó khăn. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu mảng xây dựng của tập đoàn, các chủ đầu tư vẫn chưa xử lý được vấn đề pháp lý cũng như bán hàng.

Năm nay, Ban điều hành ước tính doanh thu hợp nhất năm đạt 7.800 tỷ đồng và lợi nhuận âm vì không thực hiện thanh lý tài sản của Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec như kế hoạch ban đầu. 

Xét về dòng tiền của doanh nghiệp, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ dương hơn 1.125 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 1.331 tỷ đồng, nhờ giảm các khoản phải thu.

Tính tới cuối quý III, tổng các khoản phải thu trong ngắn và dài hạn của Hoà Bình giảm gần 17% so với thời điểm đầu năm, về mức 9.185 tỷ đồng, phần lớn do giảm các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng và giảm các khoản phải thu khác.

Tổng tài sản tính tại ngày 30/9 cũng giảm 12%, đạt 13.697 tỷ đồng.

Về danh mục hàng tồn kho, Hoà Bình ghi nhận hơn 2.297 tỷ đồng hàng tồn kho, danh mục này không chênh lệch nhiều so với hồi đầu năm, trong đó, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (đạt 1.537 tỷ đồng) và nguyên liệu, vật liệu xây dựng (620 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty còn ghi nhận hơn 148,2 tỷ đồng hàng hoá bất động sản tại lô đất tại Long Thới (64,2 tỷ đồng), lô đất tại khu đô thị ven sông Hoà Quý - Đồng Nò TP Đà Nẵng (29,6 tỷ đồng), căn hộ Lerman (35 tỷ đồng),...

Xét về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Hoà Bình tại ngày 30/9 đạt mức 13.345 tỷ đồng, giảm hơn 931 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ tài chính của Hoà Bình đạt mức 5.150 tỷ đồng, giảm 16%, phần lớn nhờ giảm được các khoản vay tại ngân hàng. 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng thể hiện, trong 9 tháng, Hoà Bình đã chi gần 3.907 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu về gần 2.926 tỷ đồng từ đi vay.