TCT vượt kế hoạch lãi năm 2022, tăng phải thu từ đối tác lên gần 300 tỷ đồng

Năm 2022, doanh thu thuần của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đạt 64 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2021 nhờ dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Lợi nhuận sau thuế gần 29 tỷ đồng, cao gấp 17,6 lần cùng kỳ.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã chứng khoán: TCT) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần gần 4,6 tỷ đồng, cao gấp 11,5 lần so với nền thấp cùng kỳ ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; phần lớn doanh thu là từ hoạt động vận chuyển cáp treo – xe trượt. Giá vốn hàng bán vượt doanh thu dẫn đến lỗ gộp hơn 5,1 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 10,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính gần 6,1 tỷ đồng từ lãi cho vay, tiền gửi ngân hàng, tăng 11%. Nhờ đó, lỗ sau thuế giảm còn 3,7 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 4,9 tỷ đồng.

KQKD năm 2022 của TCT. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp.

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh gần 64 tỷ đồng, tăng 78%, giá vốn hàng bán giảm 27% so với năm trước, qua đó, lợi nhuận gộp năm 2022 hơn 26 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ gần 16 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty gần 29 tỷ đồng.

Năm 2022, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đặt kế hoạch kinh doanh đạt 44 tỷ đồng doanh thu cung cấp dịch vụ và 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy với mức lãi trước thuế 36,2 tỷ đồng, công ty đã vượt 262% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối quý IV, tổng tài sản của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đạt 342 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong đó chiếm 86% trong cơ cấu là các khoản phải thu ngắn hạn hơn 294 tỷ đồng, tăng 25%, chủ yếu là các khoản cho vay các đối tác doanh nghiệp kỳ hạn 6 tháng (276 tỷ đồng).

Đầu tư tài chính ngắn hạn gần 25,5 tỷ đồng, tăng 174%, đây là khoản tiền gửi tại các ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng. Lãi dự thu tiền cho vay, tiền gửi có kỳ hạn hơn 17 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu gần 319 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,6%. Phải trả cho người bán ngắn hạn gần 14,5 tỷ đồng, tăng 49%, chủ yếu phát sinh khoản nợ từ Công ty Hàng Hoá Thăng Long, Công ty TNHH Tập đoàn Sunworld…

Nói về dòng tiền của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương gần 17 tỷ đồng, từ hoạt động đầu tư âm 50,8 tỷ đồng do công ty tăng chi cho vay và dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 6,4 tỷ đồng. Kết quả dòng tiền thuần trong kỳ âm 40,6 tỷ đồng. Điều này dẫn đến tiền và tương đương tiền cuối năm của công ty giảm còn 1,9 tỷ đồng.

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.